fbpx
11 marca 2024

Uwaga! Deratyzacja!

image_pdfimage_print

Wszyscy wiemy jak niebezpieczne mogą być gryzonie. Dlatego dwa razy do roku (15 marca-15 kwietnia oraz 15 września do 15 października), w Gliwicach, przeprowadzana jest obowiązkowa deratyzacja.

W związku ze zbliżającym się terminem, 15 marca – 15 kwietnia 2024 r. przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji na terenie miasta Gliwice przypominamy podstawowe informacje o zasadach i sposobie jej przeprowadzenia, oraz o tym, jak zapobiegać pojawianiu się gryzoni w obrębie nieruchomości.

Zasady i sposób przeprowadzania deratyzacji:
• Deratyzację można przeprowadzić we własnym zakresie lub przy pomocy specjalistycznej firmy deratyzacyjnej. Koszty jej przeprowadzenia ponosi właściciel nieruchomości.


• Do przeprowadzenia deratyzacji należy używać środków (preparatów) ogólnodostępnych zatwierdzonych przez Ministerstwo Zdrowia lub posiadających atest Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie.

• Przed rozpoczęciem deratyzacji należy dokonać naprawy wszystkich uszkodzeń, które mogą służyć gryzoniom jako drogi dostępu do budynków i pomieszczeń, np. otwory w drzwiach, podłogach oraz usunąć z terenu nieruchomości i pomieszczeń wszelkie odpady mogące stanowić pożywienie dla gryzoni.

• Preparaty należy wyłożyć zgodnie z załączoną instrukcją w miejscach, gdzie szczury pojawiają się najczęściej, w szczególności śmietnikach, piwnicach, strychach, podwórzach, budynkach gospodarczych. Preparaty należy umieszczać głównie w narożnikach pomieszczeń i wzdłuż ścian oraz na ścieżkach przemieszczenia się gryzoni i miejscach ich żerowania.

• Preparaty należy wykładać wyłącznie w tzw. karmnikach/stacjach deratyzacyjnych uniemożliwiających kontakt z preparatem innych zwierząt; nie wolno wykładać preparatów na tackach, w otwartych pojemnikach itp.

• W miejscu wyłożenia preparatów należy umieścić ostrzeżenie: „Uwaga! Wyłożono trutkę przeciw gryzoniom! Niebezpieczeństwo zatrucia ludzi i zwierząt”. Po zakończeniu deratyzacji informację należy usunąć.

• Przed deratyzacją należy poinformować mieszkańców o jej terminie i zamieścić zalecenie o nie wypuszczaniu zwierząt domowych w rejonie wykładania preparatów

• Preparaty do zwalczania gryzoni należy przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci oraz należy zadbać o to, aby miejsca wyłożenia preparatów były niedostępne dla dzieci, zwierząt domowych oraz zwierząt wolnożyjących.

• W czasie wyłożenia preparatów należy dokonywać codziennych oględzin miejsc, w których został wyłożony preparat i na bieżąco usuwać padłe gryzonie, przekazując je do zakładów uprawnionych w zakresie unieszkodliwiania zwłok zwierząt.

Należy również pamiętać o uzupełnianiu wyłożonego preparatu.

• Po zakończeniu deratyzacji wyłożone preparaty należy niezwłocznie usunąć.

• Z pozostałymi po deratyzacji preparatami oraz opakowaniami po preparatach należy postępować zgodnie z instrukcją, dołączoną do preparatu.

W celu zapobiegania pojawiania się gryzoni:
• Nie pozostawiaj resztek jedzenia poza pojemnikami na odpady.

• Pamiętaj o zamykaniu klap w pojemnikach na odpady.

• Nie dokarmiaj zwierząt wolno żyjących (ptaków, kotów)

• Nie wyrzucaj resztek jedzenia do kanalizacji.

Przypominamy

Terminy obowiązkowej deratyzacji określa § 18 ust.2.  UCHWAŁY NR XXIV/488/2021 RADY MIASTA GLIWICE z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gliwice (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego, Katowice, dnia 31 marca 2021 r. Poz. 2220, z p.zm.)

Udostępnij:
Open chat
Potrzebujesz pomocy?
Jak możemy Ci pomóc?
Skip to content