fbpx
5 października 2022

Wyrok za wprowadzenie w błąd funkcjonariuszy co do tożsamości innej osoby

Czy straże miejskie/gminne mają prawo legitymować? Tak.
image_pdfimage_print

Podstawą prawną legitymowania jest art. 12 ust. 1. pkt 2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych:
„Strażnik, wykonując zadania, o których mowa w art. 10 i 11, ma prawo do:
2) legitymowania osób w uzasadnionych przypadkach w celu ustalenia ich tożsamości;”

Tzw. uzasadnione przypadki dotyczą m.in.:
a) Osób będących sprawcami czynów zabronionych;
b) Osób będących pokrzywdzonymi w wyniku popełnienia czynu zabronionego;
c) Osób będących świadkami popełnienia czynów zabronionych;
d) Osób podejrzanych o popełnienie czynu zabronionego.

Ponieważ pisaliśmy o tym już wcześniej, zachęcamy do lektury: https://smgliwice.pl/a-moze-warto-wiedziec-legitymowanie/

Czy można wprowadzić w błąd organ państwowy lub instytucję upoważnioną z mocy ustawy do legitymowania? Można, ale trzeba pamiętać, że jest to wykroczenie, które może skutkować konsekwencjami przewidzianymi prawem.

Oczywiście, nie ma obowiązku noszenia przy sobie dokumentów potwierdzających tożsamość, ale kiedy mamy je przy sobie, to procedura ustalania (lub potwierdzania) danych osobowych jest zdecydowanie szybsza.

Może się jednak zdarzyć, że nie będziemy mieli przy sobie dokumentów. W takiej sytuacji warto jest pamiętać o odpowiedzialności za słowa, ponieważ m.in. odmowa udzielenia informacji czy wprowadzenie w błąd co do tożsamości swojej lub innej osoby są wykroczeniem z art. 65 Kodeksu Wykroczeń.

W opisywanym przypadku mężczyzna postanowił wprowadzić funkcjonariusza w błąd co do tożsamości innej osoby – taki był jego wybór.

A teraz Sąd wymierzył mu karę grzywny w wysokości 400zł i 110zł opłat.

Pamiętajcie:

Art.  65. Kodeksu Wykroczeń

§ 1.  Kto umyślnie wprowadza w błąd organ państwowy lub instytucję upoważnioną z mocy ustawy do legitymowania:

1)  co do tożsamości własnej lub innej osoby,

2)  co do swego obywatelstwa, zawodu, miejsca zatrudnienia lub zamieszkania, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.

§ 2.  Tej samej karze podlega, kto wbrew obowiązkowi nie udziela właściwemu organowi państwowemu lub instytucji, upoważnionej z mocy ustawy do legitymowania, wiadomości lub dokumentów co do okoliczności wymienionych w § 1.

Poniżej skan wyroku w przedmiotowej sprawie.

Udostępnij:
Open chat
Potrzebujesz pomocy?
Jak możemy Ci pomóc?
Skip to content