fbpx

Co się wydarzyło na ulicy Robotniczej?

7 lipca 2023 r. otrzymaliśmy  zgłoszenie dotyczące podrzucania znacznej ilości odpadów tekstylnych przy kontenerach na odzież należących do Polskiego Czerwonego Krzyża, które znajdowały się przy ulicy Robotniczej (dzielnica Śródmieście, Rejon 3).
image_pdfimage_print

Napis: Co się wydarzyło na ulicy Raciborskiej? Część 1 Zdjęcie: worek śmieci na trawniku

x

Co wydarzyło się na ulicy Robotniczej?

7 lipca 2023 r. otrzymaliśmy  zgłoszenie dotyczące podrzucania znacznej ilości odpadów tekstylnych przy kontenerach na odzież należących do Polskiego Czerwonego Krzyża, które znajdowały się przy ulicy Robotniczej (dzielnica Śródmieście, Rejon 3).

Pojechaliśmy na miejsce, gdzie znaleźliśmy kilka sporych rozmiarów worków zawierających, różnego rodzaju tekstylne odpady.

Konieczne stało się wykonanie niezbędnych czynności, które miały doprowadzić do ustalenia, kto zaśmiecił teren wokół pojemników PCK.

Dość szybko znaleźliśmy materiały informacyjne jednej z popularnych na Śląsku organizacji charytatywnych.

Wiedzieliśmy już, z kim jest powiązany sprawca,

Teraz musieliśmy dowiedzieć się, kim on jest?

Dzięki współpracy z operatorem Miejskiego systemu monitoringu udało się nam ustalić, również markę i numer rejestracyjny pojazdu, który zaparkował na terenie zielonym, i  z którego wyrzucono śmieci. Później ustaliliśmy, kto jest jego właścicielem.

x

Czym jest zaśmiecanie miejsca publicznego?

Przypominamy, wyżej opisane zachowania stanowią wykroczenia z  art. 144 Kodeksu Wykroczeń:

§ 1. Kto na terenach przeznaczonych do użytku publicznego niszczy lub uszkadza roślinność lub też dopuszcza do niszczenia roślinności przez zwierzęta znajdujące się pod jego nadzorem albo na terenach przeznaczonych do użytku publicznego depcze trawnik lub zieleniec w miejscach innych niż wyznaczone dla celów rekreacji przez właściwego zarządcę terenu,

podlega karze grzywny do 1000 złotych albo karze nagany.

§ 2. Kto usuwa, niszczy lub uszkadza drzewa lub krzewy stanowiące zadrzewienie przydrożne lub ochronne albo żywopłot przydrożny, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

§ 3. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 lub 2 można orzec

nawiązkę do wysokości 500 złotych.

Oraz, z art. 145 Kodeksu Wykroczeń:

§ 1. Kto zanieczyszcza lub zaśmieca obszar kolejowy lub miejsca dostępne dla publiczności, a w szczególności drogę, ulicę, plac, ogród, trawnik lub zieleniec,

podlega karze grzywny nie niższej niż 500 złotych.

§ 2. Usiłowanie wykroczenia określonego w § 1 oraz podżeganie do niego i pomocnictwo są karalne.

§ 3. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 można orzec obowiązek przywrócenia do stanu poprzedniego.

x

Czy udało się ustalić, kto był sprawcą zaśmiecenia?

Oczywiście właściciel pojazdu nie musi być sprawcą czynu zabronionego, ale … powinien mieć wiedzę, kto nim może być.

Skontaktowaliśmy się z właścicielem ww. samochodu i ten w trakcie bezpośredniego spotkania wskazał, kto wyrzucił odpady we wskazanym wcześniej miejscu. Informacje przekazane przez niego, przy okazji, spowodowały, że zostaliśmy zmuszeni do kolejnych działań, o których już wkrótce… w tekście „Co się wydarzyło na ulicy Robotniczej, część 2”

Osoby wskazane przyznały się do winy, wyciągnęliśmy wobec nich przewidziane prawem konsekwencje.

x

Jakie są konsekwencje takiego zachowania?

Pisaliśmy o tym wielokrotnie, również w kontekście zmian w wysokości mandatów karnych. Trzeba pamiętać, że strażnik miejski podejmując decyzję o konsekwencjach prawnych, wobec sprawcy czynu zabronionego, w tym kontekście, zaśmiecania miejsca publicznego i niszczenia zieleni, może podjąć różne decyzje, korzystając  z przysługujących mu uprawnień. Mówią o tym wskazane fragmenty artykułu 12 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych:

Art. 12. 1. Strażnik wykonując zadania, o których mowa w art. 10 i 11, ma

prawo do:

1) udzielania pouczeń, zwracania uwagi, ostrzegania lub stosowania innych środków oddziaływania wychowawczego;

2) legitymowania osób w uzasadnionych przypadkach w celu ustalenia ich tożsamości;

(…)

4) nakładania grzywien w postępowaniu mandatowym za wykroczenia określone w trybie przewidzianym przepisami o postępowaniu w sprawach o wykroczenia;

5) dokonywania czynności wyjaśniających, kierowania wniosków o ukaranie do sądu, oskarżania przed sądem i wnoszenia środków odwoławczych – w trybie i zakresie określonych w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia;

(…)

x

Co jeszcze wydarzyło się w związku z tą sprawą?

O tym, co jeszcze wydarzyło się w związku ze zgłoszeniem zaśmiecania na ulicy Robotniczej, dowiecie się w naszym następnym tekście, już wkrótce…

Zdradzimy wam mały sekret, zaśmiecenie miejsca publicznego, to wierzchołek góry lodowej. Szczegóły, już wkrótce.

Udostępnij:
Open chat
Potrzebujesz pomocy?
Jak możemy Ci pomóc?
Skip to content