fbpx

Bardzo ważna zmiana w przepisach - kary za zaśmiecanie miejsc publicznych

Istotna podwyżka mandatów karnych
image_pdfimage_print

Informujemy, iż w dniu 17.08.2022 r. w Dzienniku Ustaw, pod pozycją 1726, ukazała się Ustawa z dnia 22 lipca 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania przestępczości środowiskowej. Wprowadzono istotną podwyżkę kwot mandatów karnych.

Zaśmiecanie miejsc publicznych może być problemem utrudniającym życie. Śmieci zalegające w przestrzeni publicznej powodują dysonans estetyczny i co najważniejsze, szkodzą środowisku naturalnemu

Ustawa ta wprowadza zmiany  do następujących artykułów Kodeksu Wykroczeń:
1. art. 145, który otrzymuje brzmienie:

“Art. 145. § 1. Kto zanieczyszcza lub zaśmieca obszar kolejowy lub miejsca dostępne dla publiczności, a w szczególności drogę, ulicę, plac, ogród, trawnik lub zieleniec, podlega karze grzywny nie niższej niż 500 złotych.
§ 2. Usiłowanie wykroczenia określonego w § 1 oraz podżeganie do niego i pomocnictwo są karalne.
§ 3. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 można orzec obowiązek przywrócenia do stanu poprzedniego.”


O tym, naprawdę, warto pamiętać. Od 1 września 2022 r. grzywna w postaci mandatu karnego, za zaśmiecanie miejsca publicznego wynosi minimum 500,00 zł.

Od czasu do czasu  każdy z nas chętnie spaceruje po lesie. Trafiamy na przykry widok, sterty śmieci, rozbite butelki, puste puszki. Również w tym przypadku ustawodawca uznał za konieczne podniesienie wysokości kar nakładanych w trybie postępowania mandatowego.


2. art. 162. który otrzymuje brzmienie:

“Art. 162. § 1. Kto w lasach zanieczyszcza glebę lub wodę albo wyrzuca do lasu kamienie, odpady, złom lub padlinę niebędące odpadami lub inne nieczystości, albo w inny sposób zaśmieca las, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 500 złotych.
§ 2. Jeżeli czyn sprawcy polega na zakopywaniu, zatapianiu, odprowadzaniu do gruntu w lasach lub w inny sposób składowaniu w lesie odpadów, sprawca podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 1000 złotych.
§ 3. Usiłowanie wykroczenia określonego w § 1 lub 2 oraz podżeganie do niego i pomocnictwo są karalne.
§ 4. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 lub 2 można orzec obowiązek przywrócenia do stanu poprzedniego”

Każdy ma prawo wiedzieć i korzystać z posiadanej wiedzy.
My mamy obowiązek informować was, również o zmianie obowiązujących przepisów.
Razem możemy być bezpieczni.

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania przestępczości środowiskowej

Udostępnij:
Open chat
Potrzebujesz pomocy?
Jak możemy Ci pomóc?
Skip to content