fbpx
8 sierpnia 2022

Nieodpowiedzialny kierowca

W piątkowy wieczór podczas przejazdu ulicą Dolnych Wałów (dzielnica Śródmieście, rejon 6) podjęliśmy czynności wobec kierującej, która jak się początkowo wydawało tylko nie zastosowała się do znaku "zakaz zatrzymywania" oraz zakazu zatrzymywania w odległości mniejszej niż 10 metrów od przejścia dla pieszych.
image_pdfimage_print

W piątkowy wieczór podczas przejazdu ulicą Dolnych Wałów (dzielnica Śródmieście, rejon 6) podjęliśmy czynności wobec kierującej, która jak się początkowo wydawało tylko nie zastosowała się do znaku „zakaz zatrzymywania się” oraz zakazu zatrzymywania w odległości mniejszej niż 10 metrów od przejścia dla pieszych. Ponadto jej auto zajmowało chodnik, nie pozostawiając minimum 1,5 metra dla pieszych.

Podczas legitymowania kobieta zachowywała się podejrzanie, czuć było też od niej woń alkoholu. Niepokój budzi fakt, iż miała pod swoją opieką dziecko, którego wygląd wskazywał na około 8 lat. Na miejsce wezwaliśmy Policję. Badanie alkomatem wykazało 2,65 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Pani miała też sądowy zakaz prowadzenia pojazdów do 2024 roku.

Dalsze czynności, w związku z podejrzeniem popełnienia przez kierującą przestępstw z art. 244, art. 178a i art. 160  Kodeksu Karnego  będą prowadziły odpowiednie służby.

Przypominamy!

Art. 160. § 1. Kto naraża człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. § 2. Jeżeli na sprawcy ciąży obowiązek opieki nad osobą narażoną na niebezpieczeństwo, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Art. 178a. § 1. Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Art. 244. Kto nie stosuje się do orzeczonego przez sąd zakazu zajmowania stanowiska, wykonywania zawodu, prowadzenia działalności, zajmowania stanowiska lub wykonywania zawodu lub pracy w organach i instytucjach państwowych i samorządu terytorialnego, a także w spółkach prawa handlowego, w których Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego posiadają bezpośrednio lub pośrednio przez inne podmioty co najmniej 10% akcji lub udziałów, wykonywania czynności wymagających zezwolenia, które są związane z wykorzystywaniem zwierząt lub oddziaływaniem na nie, prowadzenia pojazdów, wstępu do ośrodków gier i uczestnictwa w grach hazardowych, wstępu na imprezę masową, przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, nakazu okresowego opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym, zakazu kontaktowania się z określonymi osobami, zakazu zbliżania się do określonych osób lub zakazu opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu, zakazu posiadania wszelkich zwierząt albo określonej kategorii zwierząt albo nie wykonuje zarządzenia sądu o ogłoszeniu orzeczenia w sposób w nim przewidziany, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

O przepisach dotyczących prawidłowego postoju pojazdu pisaliśmy:

Udostępnij:
Open chat
Potrzebujesz pomocy?
Jak możemy Ci pomóc?
Skip to content