Kierownictwo

Janusz Bismor

Komendant

Rafał Bogdoł

Zastępca Komendanta ds. Prewencji

Katarzyna Gawęcka-Mańka

Główny Księgowy
 

Sergiusz Kunert

Inspektor Ochrony Danych
 
Naczelnik Wydziału Organizacyjno-Finansowego
Kierownik Zespołu Księgowości i Płac w Wydziale Organizacyjno-Finansowym
Kierownik Zespołu Kadr i Szkoleń w Wydziale Organizacyjno-Finansowym
Kierownik Zespołu Organizacyjnego w Wydziale Organizacyjno-Finansowym
 

Piotr Saternus

Naczelnik Wydziału Prewencji
Kierownik I Zespołu Interwencyjnego w Wydziale Prewencji

Sławomir Such

Kierownik II Zespołu Interwencyjnego w Wydziale Prewencji
 

Agnieszka Krzysztoń

Naczelnik Wydziału Dzielnicowych

Zbigniew Bańka

Kierownik I Zespołu w Wydziale Dzielnicowych

Renata Dudała

Kierownik II Zespołu w Wydziale Dzielnicowych
 

Adam Sułek

Naczelnik Wydziału Dyżurnych
Kierownik Zespołu Dyżurnych w Wydziale Dyżurnych
Kierownik Zespołu Obsługi Monitoringu w Wydziale Dyżurnych

Mirosław Tomaszek

Kierownik Zespołu Ochrony Obiektów w Wydziale Dyżurnych
 
Naczelnik Wydziału Administracyjno-Prawnego

Żaneta Pereć

Kierownik Zespołu Oskarżycieli Publicznych w Wydziale Administracyjno-Prawnym
Kierownik Zespołu Obsługi Interesantów w Wydziale Administracyjno-Prawnym
 
Naczelnik Wydziału Profilaktyki i Komunikacji Społecznej

Andrzej Chodorowski

p.o. Kierownika Zespołu Komunikacji Społecznej w Wydziale Profilaktyki i Komunikacji Społecznej
Kierownik Zespołu Profilaktyki Szkolnej w Wydziale Profilaktyki i Komunikacji Społecznej
 

Skip to content