Kierownictwo

Janusz Bismor

Komendant

Rafał Bogdoł

Zastępca Komendanta ds. Prewencji

Katarzyna Gawęcka-Mańka

Główny Księgowy
Naczelnik Wydziału Organizacyjno-Finansowego
Wydział Administracyjno-Prawny

Sergiusz Kunert, Klaudia Kucharska, Damian Grudziński, Agnieszka Domagała

Inspektor Ochrony Danych

Adam Sułek

Naczelnik Wydziału Dyżurnych

Piotr Saternus

Naczelnik Wydziału Prewencji

Agnieszka Krzysztoń

Naczelnik Wydziału Dzielnicowych

Zbigniew Bańka

Kierownik I Zespołu w Wydziale Dzielnicowych

Renata Dudała

Kierownik II Zespołu w Wydziale Dzielnicowych
Wydział Profilaktyki i Komunikacji Społecznej
Kierownik I Zespołu Interwencyjnego w Wydziale Prewencji

Sławomir Such

Kierownik II Zespołu Interwencyjnego w Wydziale Prewencji

Żaneta Pereć

Kierownik Zespołu Oskarżycieli Publicznych w Wydziale Administracyjno-Prawnym
Kierownik Zespołu Obsługi Interesantów w Wydziale Administracyjno-Prawnym
Kierownik Zespołu Księgowości i Płac
Kierownik Zespołu Kadr i Szkoleń
Kierownik Zespołu Organizacyjnego
Kierownik Zespołu Profilaktyki Szkolnej
Kierownik Zespołu Komunikacji Społecznej
Kierownik Zespołu Dyżurnych w Wydziale Dyżurnych
Kierownik Zespołu Obsługim Monitoringu w Wydziale Dyżurnych
Skip to content