fbpx
16 listopada 2023

0.55 mg/l alkoholu we krwi: Pilna potrzeba edukacji o zagrożeniach jazdy w stanie nietrzeźwości!

Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwym to nie tylko naruszenie prawa, ale przede wszystkim poważne zagrożenie dla życia i zdrowia wszystkich uczestników ruchu drogowego.
image_pdfimage_print

Prowadzenie pojazdu po spożyciu alkoholu to temat niezmiernie istotny, który dotyka nie tylko samych kierowców, ale także innych uczestników ruchu drogowego w tym pieszych. Ostatnie zdarzenie, które miało miejsce 26 października 2023 roku przy ulicy Siemińskiego 23, zakończyło się wyciągnięciem konsekwencji i odebraniem uprawnień.

W ostatnim czasie podjęliśmy skuteczną interwencję podczas rutynowej kontroli ruchu drogowego przestrzegania znaku B-1 “zakaz ruchu w obu kierunkach”. Niestety, kierowca, który został zatrzymany, znajdował się w stanie nietrzeźwości. Badanie alkomatem wykazało ponad 1,05 promila (0.55 mg/l) alkoholu w wydychanym powietrzu. Takie działanie stanowi nie tylko zagrożenie dla niej samej, ale także dla wszystkich, którzy dzielą z nim drogę.

Warto zauważyć, że zgodnie z obowiązującym prawem, prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości to przestępstwo zagrożone nawet pozbawieniem wolności do lat 3.

To jednak nie tylko kwestia konsekwencji prawnych. Wpływ alkoholu na zdolności psychofizyczne kierowcy jest ogromny. Zaburzenia percepcji, utrudniona koordynacja ruchowa i obniżona reakcja są czynnikami, które sprawiają, że prowadzenie pojazdu staje się bardzo niebezpieczne, zarówno dla samego kierowcy, jak i dla innych użytkowników dróg.

W obliczu takich sytuacji, kampanie społeczne mające na celu edukację społeczeństwa oraz ścisła kontrola ze strony organów ścigania są niezwykle istotne. Konieczne jest, aby społeczeństwo zdawało sobie sprawę z powagi tego problemu i podejmowało aktywne kroki w celu chcemy wyeliminować przypadki prowadzenia pojazdów w stanie po spożyciu alkoholu a co gorsza w stanie nietrzeźwości.

Warto również podkreślić, że odpowiedzialność za bezpieczeństwo na drogach spoczywa nie tylko na organach ścigania, ale także na każdym z nas. Wspieranie inicjatyw mających na celu walkę z jazdą w stanie nietrzeźwości, zgłaszanie podejrzanych sytuacji oraz promowanie bezpiecznych alternatyw, takich jak korzystanie z transportu publicznego czy korzystanie z usług taksówkowych, to działania, które mogą znacząco przyczynić się do poprawy sytuacji na polskich drogach.

Pamiętaj, że

Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwym to nie tylko naruszenie prawa, ale przede wszystkim poważne zagrożenie dla życia i zdrowia wszystkich uczestników ruchu drogowego. Warto zatem posiadać świadomość o odpowiedzialności każdego z nas za własne bezpieczeństwo oraz bezpieczeństwo innych na drodze. W przypadku podejrzenia lub sytuacji zagrażającej życiu, prosimy o natychmiastowy kontakt ze Strażą Miejską lub Policją. Każdy zgłoszony incydent może zrobić różnicę i pomóc w szybkiej interwencji, ratując życie i zabezpieczając naszą społeczność. Pamiętajmy o wspólnym bezpieczeństwie – twój telefon może być kluczowy w ocaleniu życia.

 W dziale przypominamy przepisy w tym zakresie.

Kodeks Karny z dnia 6 czerwca 1997 r. (Dz.U. 2022 poz. 1138)

Art. 115. [Stan nietrzeźwości] –

§ 16. Stan nietrzeźwości w rozumieniu tego kodeksu zachodzi, gdy:
1) zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość lub
2) zawartość alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość.

Kodeks Karny z dnia 6 czerwca 1997r. (Dz.U. 2022 poz. 1138)

Art. 178a. [Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego]

§ 1 – Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym,

podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

 Kodeks wykroczeń z dnia 20 maja 1971 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 2119)

Art. 87 -[Prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka]

§ 1. Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym,
podlega karze aresztu albo grzywny nie niższej niż 2500 złotych.
§ 1a. Tej samej karze podlega, kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem podobnie działającego środka, prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu inny pojazd niż określony w § 1.
§ 2. Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu inny pojazd niż określony w § 1,
podlega karze aresztu albo karze grzywny nie niższej niż 1000 złotych.
§ 3. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 orzeka się zakaz prowadzenia pojazdów.
§ 4. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1a lub 2 można orzec zakaz prowadzenia pojazdów innych niż określone w § 1.

Udostępnij:
Open chat
Potrzebujesz pomocy?
Jak możemy Ci pomóc?
Skip to content