28 stycznia 2022

„Bo mu się śpieszyło”

Ileż razy słyszymy takie tłumaczenie. Pośpiech jest zdecydowanie złym doradcą, pamiętajcie o tym.

Wczoraj (28.01.2022 r.) około 18:30 zauważyliśmy w Parku Chopina (dzielnica Śródmieście, rejon 6) dość niekonwencjonalnie zaparkowany pojazd, który stał między parkowymi drzewami. Ponieważ niszczenie lub uszkadzanie roślinności na terenach przeznaczonych do użytku stanowi wykroczenie z art. 144 § 1 Kodeksu wykroczeń, postanowiliśmy sprawdzić pojazd. W trakcie czynności podbiegł do nas mężczyzna, który przedstawił się jako kierujący. Zapytany, dlaczego zaparkował w ten sposób, stwierdził, z rozbrajającą szczerością „Bo mu się spieszyło do Palmiarni”. Równie szczerze wyciągnęliśmy wobec niego konsekwencje przewidziane prawem.

Prosimy!
Nie bądź jak ten kierujący, nie niszcz zieleni.

Przypominamy!!!

Art.  144.  §  1. Kto na terenach przeznaczonych do użytku publicznego niszczy lub uszkadza roślinność lub też dopuszcza do niszczenia roślinności przez zwierzęta znajdujące się pod jego nadzorem albo na terenach przeznaczonych do użytku publicznego depcze trawnik lub zieleniec w miejscach innych niż wyznaczone dla celów rekreacji przez właściwego zarządcę terenu,

podlega karze grzywny do 1000 złotych albo karze nagany.

Udostępnij:
Skip to content