fbpx

Chciał „testować system”, nie udało się, Sąd nie miał litości

W naszej codziennej pracy wciąż spotykamy się z osobami , „testującymi system”. Wciąż to samo, a może mnie się uda. No i często się nie udaje.
image_pdfimage_print

W naszej codziennej pracy wciąż spotykamy się z osobami , „testującymi system”. Wciąż to samo, a może mnie się uda. No i często się nie udaje.

Na początku bieżącego roku pewien mężczyzna postanowił wybrać się na przejażdżkę samochodem.

Niby nic wielkiego, ale, tak się złożyło, że nie miał ważnych uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi.

Nie dość tego, nie zastosował się do znaku „zakaz ruchu” na jednej z ulic strefy ograniczonej dostępności w Gliwicach, a kiedy już to zrobił, to postanowił odpocząć i zatrzymał samochód na wspomnianej ulicy.

Jakież było jego zaskoczenie, kiedy po powrocie okazało się, że jednak jego działanie zostało przez nas zauważone.
Z uwagi na charakter wykroczeń sprawa trafiła do Sądu

Nie zastosowanie się do znaku B-1 (w strefie ograniczonej dostępności) to jest wykroczenie z art.92 §1 kodeksu wykroczeń i art. 97 kodeksu wykroczeń w związku z art.49 ust.2. pkt.4 ustawy prawo o ruchu drogowym w związku z art.9 §1 kodeksu wykroczeń.

Poruszanie się pojazdem mechanicznym po drodze publicznej bez ważnych uprawnień to wykroczenie z art.94 §1 kodeksu wykroczeń.

Art. 92§1 kodeksu wykroczeń – Kto nie stosuje się do znaku lub sygnału drogowego albo do sygnału lub polecenia osoby uprawnionej do kierowania ruchem lub do kontroli ruchu drogowego, podlega karze grzywny albo karze nagany.
 

Art. 94 § 1 kodeksu wykroczeń Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu prowadzi pojazd mechaniczny, nie mając do tego uprawnienia, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 1500 złotych.
Art. 97 kodeksu wykroczeń Uczestnik ruchu lub inna osoba znajdująca się na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, a także właściciel lub posiadacz pojazdu, który wykracza przeciwko innym przepisom ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym lub przepisom wydanym na jej podstawie,
podlega karze grzywny do 3000 złotych albo karze nagany.

art. 9 § 1 kodeksu wykroczeń. Jeżeli czyn wyczerpuje znamiona wykroczeń określonych w dwóch lub więcej przepisach ustawy, stosuje się przepis przewidujący najsurowszą karę, co nie stoi na przeszkodzie orzeczeniu środków karnych na podstawie innych naruszonych przepisów.
art. 49 ust. 2 pkt.4 ustawy prawo o ruchu drogowym. Zabrania się postoju:
(…) w strefie zamieszkania w innym miejscu niż wyznaczone w tym celu;

Sąd po zapoznaniu się  z przedstawionym materiałem dowodowym, uznał, że okoliczności czynu i wina mężczyzny nie budzą wątpliwości. Na mocy art. 93 §1 i 2 kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, wymierzył mu karę grzywny w wysokości 1800,00 zł. Orzekł zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres 6 miesięcy, oraz zobowiązał do pokrycia kosztów postępowania w kwocie łącznej 250 zł.

foto: canva.com

Udostępnij:
Open chat
Potrzebujesz pomocy?
Jak możemy Ci pomóc?
Skip to content