fbpx

Cztery wykroczenia

Pod koniec stycznia bieżącego roku pewien kierujący zaparkował swój pojazd na jednej z ulic. Nie byłoby w tym nic zdrożnego, gdyby nie to, że:
image_pdfimage_print

Bezpieczeństwo ruchu drogowego, powinno być ważne dla każdego uczestnika ruchu.Przy czym szczególnie istotne są słowa „powinno być ważne”. Istotne bo niestety nie w każdej sytuacji i nie każdy z uczestników ruchu chce o tym pamiętać.Co wydarzyło się tym razem, jak się skończyło, możecie przeczytać poniżej.

Co się wydarzyło?
Jakie są zasady?
Jak sprawę ocenił Sąd?
Konsekwencje prawne dla sprawcy

Co się wydarzyło?

Pod koniec stycznia bieżącego roku pewien kierujący zaparkował swój pojazd na jednej z ulic dzielnicy Kopernik (rejon 1). Nie byłoby w tym nic zdrożnego, gdyby nie to, że:
1. Zatrzymał swój samochód w odległości mniejszej niż 10 metrów przed przejściem dla pieszych,
2. W tym samym miejscu i czasie  pozostawił samochód z włączonym silnikiem, na dłużej niż zezwalają na to przepisy,
3. W tym samym miejscu i czasie oddalił się od samochodu, mimo iż ten miał włączony silnik
4. Prowadził (w tym samym miejscu i czasie) pojazd mechaniczny, nie mając do tego uprawnień.

Jakie są zasady?

Tradycyjnie, przypominamy zasady ruchu drogowego naruszone przez kierującego:

Art. 49 ust.1 pkt 1 Prawa o ruchu drogowym

 1. Zabrania się zatrzymania pojazdu:
2) na przejściu dla pieszych, na przejeździe dla rowerów oraz w odległości mniejszej niż 10 m przed tym przejściem lub przejazdem; na drodze dwukierunkowej o dwóch pasach ruchu zakaz ten obowiązuje także za tym przejściem lub przejazdem;

Art. 60 ust.2 pkt 1 prawa o ruchu drogowym

2. Zabrania się kierującemu:
1)  oddalania się od pojazdu, gdy silnik jest w ruchu;

Art. 60 ust.2 pkt 3 prawa o ruchu drogowym

Zabrania się kierującemu:
3)  pozostawiania pracującego silnika podczas postoju na obszarze zabudowanym; nie dotyczy to pojazdu wykonującego czynności na drodze;

art. 97 kodeksu wykroczeń Uczestnik ruchu lub inna osoba znajdująca się na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, a także właściciel lub posiadacz pojazdu, który wykracza przeciwko innym przepisom ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym lub przepisom wydanym na jej podstawie,
podlega karze grzywny do 3000 złotych albo karze nagany.
art. 94 § 1 kodeksu wykroczeń
1. Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu prowadzi pojazd mechaniczny, nie mając do tego uprawnienia, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 1500 złotych.
§  3. W razie popełnienia wykroczenia, o którym mowa w § 1, orzeka się zakaz prowadzenia pojazdów.

Jak sprawę ocenił Sąd?

Sprawa trafiła do Sądu, który szczegółowo przeanalizował przedstawione przez nas dowody i uznał, że okoliczności czynów i wina sprawcy nie budzą wątpliwości.

Konsekwencje prawne dla sprawcy

Sąd wymierzył sprawcy ww. wykroczeń karę grzywny w wysokości 2000 zł
Ponadto orzekł wobec niego środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres sześciu miesięcy.
Dodatkowo zobowiązał do pokrycia kosztów postępowania w kwocie łącznie 270 zł.

Udostępnij:
Open chat
Potrzebujesz pomocy?
Jak możemy Ci pomóc?
Skip to content