Zgłoś bohomaz!

(LOGO akcji)

    Dzięki poniższemu formularzowi możesz zgłosić graffiti / bohomaz i przesłać nam jego zdjęcia. W opisie nie zapomnij podać takich szczegółów, jak nazwa dzielnicy, nazwa ulicy, numer budynku lub posesji, ewentualnie inne znaki szczególne ułatwiające lokalizację bohomazu. Dołącz również zdjęcie, prostopadle do fotografowanego bohomazu.

    Dołącz zdjęcie:


    Skip to content