22 listopada 2021

Dlaczego wciąż palimy odpady?

Trudne pytanie ... dlaczego wciąż palimy odpady?

Dlaczego wciąż zdarzają się przypadki tzw. termicznego przetwarzania odpadów poza spalarniami, czyli banalnego spalania odpadów (w tym przypadku gałęzi)?
18 listopada 2021 r. około 13:00 na ulicy Miodowej (dzielnica Bojków) potwierdziliśmy, niestety, fakt spalania gałęzi i innych zielonych odpadów.

Sprawca tego czynu poniósł przewidziane prawem konsekwencje.

Przypominamy:
1. Spalanie odpadów zielonych (liście, łodygi) w ogniskach jest ZABRONIONE. Na podstawie art. 191 ustawy o odpadach ten, kto wbrew zakazowi określonemu w art. 155 termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów, podlega karze aresztu lub grzywny.
2. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Gliwice przyjmuje bez problemu zielone odpady.

 

zdjęcie: własne SM Gliwice

Udostępnij:
Skip to content