fbpx

Do trzech razy sztuka

Do trzech razy sztuka... mógłby powiedzieć pewien 40 letni mężczyzna, który postanowił przetestować działanie systemu. Jak zakończył się jego „projekt badawczy”?
image_pdfimage_print
Grafika dekoracyjna
Zdjęcie poglądowe

Do trzech razy sztuka… mógłby powiedzieć pewien 40 letni mężczyzna, który postanowił przetestować działanie systemu. Jak zakończył się jego „projekt badawczy”?

Co zrobił mężczyzna?

Co wykazały czynności wyjaśniające?

Jak zareagował Sąd?

Przypominamy.

Co zrobił mężczyzna?

Na przełomie zimy i wiosny ubiegłego roku 40 letni kierujący, trzykrotnie otrzymał od nas zawiadomienia o popełnieniu wykroczeń:

Pierwsze – na ulicy Lompy w Gliwicach, zatrzymał się w odległości mniejszej niż 10 metrów od skrzyżowania i w odległości mniejszej niż 10 metrów za przejściem dla pieszych na drodze dwukierunkowej o dwóch pasach ruchu.

Popełniając, tym samym, wykroczenie z art. 97 Kodeksu Wykroczeń w związku z art.49 ust.1. i 2 ustawy prawo o ruchu drogowym.

Drugie – na Alei Wojciecha Korfantego nie zastosował się do znaku B-36 („zakaz zatrzymywania się”). Wykroczenie z art. 92 § 1 Kodeksu Wykroczeń

Trzecie – na skrzyżowaniu Alei Wojciecha Korfantego i ulicy Józefa Lompy zatrzymał się w odległości mniejszej niż 10 metrów od skrzyżowania. Wykroczenie z art. 97 Kodeksu Wykroczeń w związku z art.49 ust.1. i 2 ustawy prawo o ruchu drogowym.

Za każdym razem, otrzymał od nas zawiadomienie o popełnieniu wykroczeń i za każdy razem postanowił nie reagować na nie.

W związku z tym wszczęliśmy czynności wyjaśniające, zmierzające do ustalenia, czy istnieją podstawy do wystąpienia z wnioskiem o ukaranie oraz zebrania danych niezbędnych do sporządzenia takiego wniosku,

Co wykazały czynności wyjaśniające?

Ustaliliśmy, ponad wszelkie wątpliwości, kto był kierującym pojazdem marki Mercedes w trzech przypadkach, w oznaczonym miejscu i czasie. Co za tym idzie, kto popełnił ww. wykroczenia.

Ustaliliśmy też, że w oznaczonym okresie czasu kierujący nie posiadał ważnych uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi.

W ten sposób popełnił, trzykrotnie wykroczenie z art. 94 § 1 Kodeksu Wykroczeń.

W związku z popełnieniem przez mężczyznę, sześciu wykroczeń do Sądu Rejonowego w Gliwicach trafił wniosek o ukaranie.

Jak zareagował Sąd?

Po koniec ubiegłego roku, Sąd Rejonowy w Gliwicach wydał wyrok zaoczny, uznając 40 letniego mężczyznę winnym wszystkich zarzucanych mu czynów, tj.:

  1. wykroczenia z art. 97 Kodeksu Wykroczeń w związku z art.49 ust.1. i 2 ustawy prawo o ruchu drogowym i art.94 § 1 Kodeksu wykroczeń,
  2. Wykroczenie z art. 92 § 1 Kodeksu Wykroczeń i art.94 § 1 kodeksu wykroczeń
  3. wykroczenia z art. 97 Kodeksu Wykroczeń w związku z art.49 ust.1. i 2 ustawy prawo o ruchu drogowym i art.94 § 1 Kodeksu Wykroczeń,

i wymierzył mu, na podstawie art. 94 § 1, przy zastosowaniu art.9 § 2 Kodeksu Wykroczeń, karę łączną 30 (trzydziestu) dni aresztu. Orzekł też zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres dwóch lat. Ponadto zasądził od obwinionego koszty łącznie 15O zł.

Jak widzicie wymiar sprawiedliwości nie miał wyrozumiałości dla mężczyzny.

Przypominamy.

Art. 9 Kodeksu Wykroczeń

§ 1. Jeżeli czyn wyczerpuje znamiona wykroczeń określonych w dwóch lub więcej przepisach ustawy, stosuje się przepis przewidujący najsurowszą karę, co nie stoi na przeszkodzie orzeczeniu środków karnych na podstawie innych naruszonych przepisów.

§ 2. Jeżeli jednocześnie orzeka się o ukaraniu za dwa lub więcej wykroczeń, wymierza się łącznie karę w granicach zagrożenia określonych w przepisie przewidującym najsurowszą karę, co nie stoi na przeszkodzie orzeczeniu środków karnych na podstawie innych naruszonych przepisów.

Art. 92 § 1 Kodeksu Wykroczeń,

Kto nie stosuje się do znaku lub sygnału drogowego albo do sygnału lub polecenia osoby uprawnionej do kierowania ruchem lub do kontroli ruchu drogowego, podlega karze grzywny albo karze nagany.

Art. 94 § 1 Kodeksu Wykroczeń

Art. 94. § 1. Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu prowadzi pojazd mechaniczny, nie mając do tego uprawnienia, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 1500 złotych.

Art. 97 Kodeksu Wykroczeń Uczestnik ruchu lub inna osoba znajdująca się na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, a także właściciel lub posiadacz pojazdu, który wykracza przeciwko innym przepisom ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym lub przepisom wydanym na jej podstawie, podlega karze grzywny do 3000 złotych albo karze nagany.

art.49 ust.1. i 2 ustawy prawo o ruchu drogowym: Zabrania się zatrzymania pojazdu:

1) na przejeździe kolejowym, na przejeździe tramwajowym, na skrzyżowaniu oraz w odległości mniejszej niż 10 m od przejazdu lub skrzyżowania;

2) na przejściu dla pieszych, na przejeździe dla rowerów oraz w odległości mniejszej niż 10 m przed tym przejściem lub przejazdem; na drodze dwukierunkowej o dwóch pasach ruchu zakaz ten obowiązuje także za tym przejściem lub przejazdem;

Poniżej zamieszczamy zanonimizowany wyrok.

Wyrok stał się prawomocny z dniem 02.02.2024 r.

Udostępnij:
Open chat
Potrzebujesz pomocy?
Jak możemy Ci pomóc?
Skip to content