8 sierpnia 2022

Dzikie wysypisko - sprawca ustalony

Dzikie wysypiska to problem. Tworzą je ludzie, którzy nie rozumieją, że pozbywając się problemu swoich śmieci, generują problemy innym. Niszczą środowisko naturalne.

Kontrolujemy takie miejsca, doprowadzamy do ich uporządkowania, sprawdzamy, by zminimalizować szansę powtórnego zaśmiecenia.
Tak właśnie było z wysypiskiem przy ul. Towarowej (dzielnica Zatorze, rejon 2), gdzie po długotrwałych czynnościach ustaliliśmy sprawcę zaśmiecenia, który wyrzucił odpady poremontowe. 

Mężczyzna po rozmowie z nami przyznał się do zarzucanego mu czynu i poniósł konsekwencje prawne.

Szczegółowe zasady gromadzenia i usuwania odpadów z terenu posesji, znajdują się w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gliwice.

Właściwym miejscem do składowania odpadów komunalnych jest Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Wszystkie niezbędne informacje znajdziecie tutaj.

Nie ma uzasadnienia i usprawiedliwienia dla zaśmiecania przestrzeni publicznej, dlatego przypominamy:

Art. 145.  Kodeksu Wykroczeń

Kto zanieczyszcza lub zaśmieca miejsca dostępne dla publiczności, a w szczególności drogę, ulicę, plac, ogród, trawnik lub zieleniec, podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany.

Udostępnij:
Skip to content