fbpx

Hulajnoga elektryczna…

Zaczęła się wiosna, mamy początek sezonu  na rower, hulajnogę 😉 i wszystkie UTO czyli urządzenia ułatwiające transport osobisty.
image_pdfimage_print

Zaczęła się wiosna, mamy początek sezonu  na rower, hulajnogę 😉 i wszystkie UTO czyli Urządzenia Transport Osobistego.

Nadzór nad porządkiem w ruchu drogowym, to jedno z naszych zadań ustawowych. Dlatego dbając o ten porządek i jednocześnie o bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego podejmujemy szereg działań w przestrzeni publicznej.

Jednym z tych działań jest przypominanie o zasadach jakie my wszyscy, uczestniczący w ruchu drogowym musimy przestrzegać. 

Dziś, wszystkim zainteresowanym przypominamy podstawowe zasady dotyczące warunków technicznych elektrycznych hulajnóg.

Co to jest hulajnoga elektryczna?

Wymagania techniczne dla elektrycznych hulajnóg.

Kto może jeździć hulajnogą elektryczną?

Kiedy osoba poruszająca się hulajnogą może ponieść konsekwencje niewłaściwego zachowania.

Co to jest hulajnoga elektryczna?

Hulajnoga elektryczna – pojazd napędzany elektrycznie, dwuosiowy z kierownicą, bez siedzenia i pedałów, przeznaczony do poruszania się wyłącznie przez jednego kierującego.
Ta definicja jasno wskazuje, na hulajnodze elektrycznej może jechać tylko jedna osoba. Przewóz pasażera jest zabroniony!

szczegółowe warunki techniczne dla hulajnóg elektrycznych określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia z dnia 31 grudnia 2002 r. (Dz.U. 2003 Nr 32, poz. 262) z późn. zm.

Wymagania techniczne dla elektrycznych hulajnóg

Oto najważniejsze wymagania jakim musi odpowiadać hulajnoga elektryczna.

 • Szerokość hulajnogi elektrycznej i urządzenia transportu osobistego nie może przekraczać 0,9 m.”
 • Masa własna hulajnogi elektrycznej nie może przekroczyć 30 kg (nie dotyczy hulajnóg, wprowadzonych do sprzedaży przed wejściem w życie zmian w przywoływanym wyżej rozporządzeniu)

Hulajnoga elektryczna powinna być wyposażona:

 • z przodu – co najmniej w jedno światło pozycyjne barwy białej lub żółtej selektywnej;
 • z tyłu – co najmniej w jedno światło odblaskowe barwy czerwonej o kształcie innym niż trójkąt oraz co najmniej w jedno światło pozycyjne barwy czerwonej;
 • z boku – co najmniej w jedno światło odblaskowe barwy białej lub żółtej samochodowej, widoczne po obu stronach;
 • co najmniej w jeden skutecznie działający hamulec;
 • w dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy o nieprzeraźliwym dźwięku.

Dopuszcza się, aby światła pozycyjne hulajnogi elektrycznej, były zdemontowane, jeżeli kierujący hulajnogą elektryczną nie jest obowiązany do ich używania podczas jazdy.

Hulajnoga elektryczna powinna być ponadto wyposażona w:

 • numer rozpoznawczy lub kod graficzny umożliwiający identyfikację hulajnogi elektrycznej, nadany i umieszczony przez producenta w sposób trwały na ramie lub innym podobnym podstawowym elemencie konstrukcyjnym;
 • podpórkę lub podpórki zapewniające stabilne ustawienie hulajnogi elektrycznej na podłożu.

Światła hulajnogi elektrycznej, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, powinny odpowiadać następującym warunkom:

 • światła pozycyjne oraz światła odblaskowe oświetlone światłem drogowym innego pojazdu powinny być widoczne w nocy przy dobrej przejrzystości powietrza z odległości co najmniej 150 m; dopuszcza się migające światła pozycyjne;
 • światła czerwone nie mogą być widoczne z przodu, a światła białe lub żółte selektywne – z tyłu.

Kto może jeździć hulajnogą elektryczną?

Kto może jeździć hulajnogą elektryczną? Każdy, kto jest pełnoletni, czyli ukończył 18 lat. W przypadku nieletnich, powyżej 10 roku życia, warunkiem jest posiadanie karty rowerowej. Młodsze dzieci mogą jeździć tylko w strefach zamieszkania i pod nadzorem osób dorosłych.

Hulajnogą elektryczną można jeździć też po chodniku, czyli drodze dla pieszych. Muszą tu jednak być spełnione następujące warunki. Po pierwsze chodnik znajduje się wzdłuż jezdni, po której ruch pojazdów dozwolony jest z prędkością większą niż 30 km/h i nie ma wydzielonego pasu ruchu dla rowerów. Kierujący hulajnogą elektryczną musi poruszać się z prędkością dostosowaną do prędkości pieszych.

Tak, hulajnoga elektryczna może poruszać się również po drodze publicznej, ściślej po jezdni. Należy tylko pamiętać o warunku koniecznym – na jezdni musi obowiązywać ograniczenie prędkości do 30 km/h.
Jeżdżący hulajnogami elektrycznymi, mogą poruszać się po drogach dla rowerów lub tzw. pasach ruchu dla rowerów, jeżeli są wyznaczone dla kierunku, w którym porusza się kierujący hulajnogą. Dla tych dróg obowiązuje ograniczenie prędkości dla hulajnogi elektrycznej – 20 km/h.

To podstawowe zasady dotyczące hulajnóg elektrycznych i ich użytkowników.

Przypominamy, że za naruszenie zasad dotyczących poruszania się hulajnogami elektrycznymi, ich użytkowników mogą spotkać konsekwencje prawne.
Szczegółowe przepisy dotyczące hulajnóg elektrycznych znajdziecie w ustawie – prawo o ruchu drogowym.

Kiedy osoba poruszająca się hulajnogą może ponieść konsekwencje niewłaściwego zachowania?

Kiedy popełni jedno z niżej wymienionych wykroczeń:

 • naruszenie przez kierującego rowerem, hulajnogą elektryczną lub motorowerem zakazu jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu,
 • naruszenie przez kierującego rowerem, hulajnogą elektryczną lub motorowerem zakazu jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach lub podnóżkach,
 • naruszenie zakazu jazdy wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych,
 • naruszenie przez kierującego rowerem lub hulajnogą elektryczną obowiązku korzystania z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić,
 • nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przez kierującego rowerem lub hulajnogą elektryczną korzystającego z drogi dla rowerów i pieszych,
 • nieopuszczenie przez kierującego rowerem lub hulajnogą elektryczną śluzy rowerowej, kiedy zaistnieje możliwość kontynuowania jazdy w zamierzonym kierunku,
 • naruszenie przez kierującego rowerem, hulajnogą elektryczną lub motorowerem zakazu czepiania się pojazdów,
 • naruszenie przez kierującego rowerem, hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego przepisów o korzystaniu z chodnika lub drogi dla pieszych,
 • kierowanie pojazdem innym niż mechaniczny na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu przez osobę niemającą do tego uprawnienia,
 • naruszenie przez kierującego rowerem, hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego, korzystającego z chodnika, drogi dla pieszych lub drogi dla rowerów i pieszych, obowiązku:

1) poruszania się z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego,

2) ustąpienia pierwszeństwa pieszemu,

3) nieutrudnienia ruchu pieszemu,

 • nieustąpienie, wbrew obowiązkowi, pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych lub wchodzącemu na to przejście,
 • nieustąpienie przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pierwszeństwa pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża,
 • nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przy przejeżdżaniu przez chodnik lub drogę dla pieszych albo podczas jazdy po placu, na którym ruch pieszych i pojazdów odbywa się po tej samej powierzchni,
 • nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przez kierującego pojazdem podczas włączania się do ruchu,
 • nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przez kierującego pojazdem w strefie zamieszkania,
 • niezatrzymanie pojazdu w celu umożliwienia przejścia przez jezdnię osobie niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku lub osobie o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej,
 • wyprzedzanie pojazdu na przejściu dla pieszych, na którym ruch nie jest kierowany, lub bezpośrednio przed tym przejściem,
 • omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu
 • za kierowanie na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu pojazdem innym niż mechaniczny przez osobę znajdującą się w stanie po spożyciu alkoholu (0,2-0,5 promila) lub podobnie działającego środka,
 • za jazdę w stanie nietrzeźwości,

Ograniczenia Prędkości

W przypadku hulajnóg ograniczenie prędkości wynosi 20 km/h. Każdy dodatkowy, zmierzony kilometr ponad ten próg stanowi przekroczenie dozwolonej prędkości, co jest karane zgodnie z taryfikatorem.

Nieprawidłowe parkowanie tych urządzeń.

 • pozostawienie na drodze lub pasie ruchu dla rowerów,
 • pozostawienie w obszarze znaku „zakaz postoju” lub „zakaz zatrzymywania się”, pozostawienie przed przejściem dla pieszych,
 • pozostawienie w narożniku skrzyżowania i obszarze do 10 m od tego miejsca,
 • pozostawienie na niebieskiej kopercie.

Pamiętajmy, że oprócz przepisów podczas poruszania się czy to rowerem, czy hulajnogą czy innym transportem – zawsze używajmy do tego również zdrowego rozsądku i bądźmy dla siebie uprzejmi.

Udostępnij:
Open chat
Potrzebujesz pomocy?
Jak możemy Ci pomóc?
Skip to content