liscie1liscie2
 
Wychodząc naprzeciw pojawiającemu się, co roku problemowi strażnicy miejscy w ramach działań „Czy seniorowi wszystko wolno?” odwiedzają działkowców na zebraniach informując o zakazie rozpalania ognisk jako metody utylizacji odpadów zielonych i wskazują inne sposoby – kompostowanie, oddawanie do punktów zbiórki.

Przypominamy, że:

USTAWA z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach:
Art. 191. Kto, wbrew przepisowi art. 155, termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów podlega karze aresztu albo grzywny.
Art. 155. Termiczne przekształcanie odpadów prowadzi się wyłącznie w spalarniach odpadów lub we współspalarniach odpadów.

Za palenie liści można otrzymać mandat karny do 500 złotych, nie pozwól by Twoje pieniądze poszły z dymem.
Straż Miejska w Gliwicach
ul. Bolesława Śmiałego 2A
44-121 Gliwice
Telefon: (32) 231-69-55, Fax: (32) 338-19-80
NIP: 631-22-56-965 REGON: 276706186
 

Wykorzystywanie plików COOKIE - więcej informacji...