fbpx
4 października 2023

Kierowca Forda ukarany za wykroczenia na drodze

Kierowca FORD'a nie zastosował się do znaku drogowego B-36, informującego o "zakazie zatrzymywania się", co dodatkowo skutkowało zatrzymaniem pojazdu w odległości mniejszej niż 10 metrów przed przejściem dla pieszych. Jednak to nie jedyne wykroczenie popełnione przez kierowcę. Okazało się, że poruszał się on samochodem na drodze publicznej bez posiadania wymaganych do tego uprawnień.
image_pdfimage_print

W dniu 9 sierpnia 2023 roku na ul. Zwycięstwa w Gliwicach doszło do poważnego incydentu drogowego, który skutkował surowymi konsekwencjami dla kierowcy pojazdu marki FORD. Zdarzenie to jest doskonałym przykładem nieprzestrzegania przepisów ruchu drogowego, które może prowadzić do poważnych konsekwencji.


Kierowca FORD’a nie zastosował się do znaku drogowego B-36, informującego o “zakazie zatrzymywania się”, co dodatkowo skutkowało zatrzymaniem pojazdu w odległości mniejszej niż 10 metrów przed przejściem dla pieszych. Takie działanie nie tylko narusza podstawowe zasady bezpieczeństwa na drodze, ale również jest bezpośrednim łamaniem przepisów kodeksu drogowego.

Jednak to nie jedyne wykroczenie popełnione przez kierowcę. Okazało się, że poruszał się on samochodem na drodze publicznej bez posiadania wymaganych do tego uprawnień. Zgodnie z postanowieniami art. 94 § 3 Kodeksu Wykroczeń, sąd zdecydował się na orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów w ruchu lądowym na okres 6 miesięcy.

Jest to surowa kara mająca na celu zarówno ukaranie kierowcy za naruszenia prawa, jak i ochronę innych uczestników ruchu.

Incydent na ul. Zwycięstwa w Gliwicach stanowi wyraźne przypomnienie o konieczności przestrzegania przepisów ruchu drogowego. Kierowcy muszą być świadomi, że nie tylko ich własne bezpieczeństwo, ale także bezpieczeństwo innych uczestników ruchu, zależy od przestrzegania obowiązujących przepisów. Każde naruszenie może skutkować poważnymi konsekwencjami prawno-karnymi, co warto mieć na uwadze podczas podróży drogą publiczną.

Dla przypomnienia podajemy ważne przepisy.

Kodeks Wykroczeń (Dz.U. 2022 poz. 2151)

Art. 92.
§ 1. Kto nie stosuje się do znaku lub sygnału drogowego albo do sygnału

lub polecenia osoby uprawnionej do kierowania ruchem lub do kontroli ruchu

drogowego,

podlega karze grzywny albo karze nagany.

Art. 97.
Uczestnik ruchu lub inna osoba znajdująca się na drodze publicznej,

w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, a także właściciel lub posiadacz pojazdu,

który wykracza przeciwko innym przepisom ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. –

Prawo o ruchu drogowym lub przepisom wydanym na jej podstawie,

podlega karze grzywny do 3000 złotych albo karze nagany.

Art. 94.
§ 1. Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu

prowadzi pojazd mechaniczny, nie mając do tego uprawnienia,

podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż

1500 złotych.

§ 1a. Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu prowadzi

pojazd inny niż mechaniczny, nie mając do tego uprawnienia,

podlega karze nagany albo karze grzywny do 1500 złotych.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto prowadzi na drodze publicznej, w strefie

zamieszkania lub strefie ruchu pojazd pomimo braku dopuszczenia pojazdu do ruchu.

§ 3. W razie popełnienia wykroczenia, o którym mowa w § 1, orzeka się zakaz

prowadzenia pojazdów.

ART. 49. Prawo o Ruchu Drogowym (Dz.U. 2023 poz. 1047)

Pkt 1.2. Zabrania się zatrzymania pojazdu na przejściu dla pieszych, na przejeździe dla rowerzystów oraz w odległości mniejszej niż 10 m przed tym przejściem lub przejazdem; na drodze dwukierunkowej o dwóch pasach ruchu zakaz ten obowiązuje także za tym przejściem lub przejazdem

Udostępnij:
Open chat
Potrzebujesz pomocy?
Jak możemy Ci pomóc?
Skip to content