fbpx

Nie wskażę i co mi zrobicie? O art. 96 §3 kodeksu wykroczeń

Co może łączyć trzy przypadkowe osoby, poza tym, że są właścicielami pojazdów?
image_pdfimage_print

Trzy różne daty zdarzenia, ten sam wybór działania, odmowa wskazania, komu właściciel użyczył pojazd do używania lub kierowania w oznaczonym miejscu i czasie.
W trzech różnych miejscach na terenie Gliwic doszło do wykroczeń drogowych. Kierujący otrzymali zawiadomienia o popełnionych wykroczeniach. Cała trójka nie zareagowała na wezwania.

Każdy ma prawo tak się zachować. Każdy ma obowiązek ponoszenia konsekwencji swoich decyzji.

Właściciele trzech ww. pojazdów zostali wezwani do wskazania, komu udostępnili pojazd do używania lub kierowania, w oznaczonym miejscu i czasie.

Przypominamy

Art. 78 ust. 4 prawa o ruchu drogowym

Właściciel lub posiadacz pojazdu jest obowiązany wskazać na żądanie uprawnionego organu, komu powierzył pojazd do kierowania lub używania w oznaczonym czasie, chyba że pojazd został użyty wbrew jego woli i wiedzy przez nieznaną osobę, czemu nie mógł zapobiec.

Gdyby ktoś miał wątpliwości co do tego, czy Straż Miejska jest organem uprawnionym do kontroli w rozumieniu art. 78 ust. 4 prawa o ruchu drogowym, przypominamy:

Art. 129b.  prawa o ruchu drogowym

1.  Kontrola ruchu drogowego w gminach lub miastach, które utworzyły straż gminną (miejską) może być wykonywana przez strażników gminnych (miejskich).
Oraz:
3. W ramach wykonywania kontroli ruchu drogowego w zakresie, o którym mowa w ust. 2, strażnicy gminni (miejscy) są upoważnieni do:
7)  żądania od właściciela lub posiadacza pojazdu wskazania komu powierzył pojazd do kierowania lub używania w oznaczonym czasie;

Wszyscy, niezależnie od siebie postanowili tak samo, odmówili wskazania kierującego. Intencje, uzasadnienie, takiej, a nie innej decyzji nie ma znaczenia dla przedmiotu sprawy, ponieważ zgodnie z art. 96 § 3 Kodeksu Wykroczeń takie zachowanie to wykroczenie.

Przypominamy

Art.  96 § 3 Kodeksu wykroczeń

Tej samej karze podlega, kto wbrew obowiązkowi nie wskaże na żądanie uprawnionego organu, komu powierzył pojazd do kierowania lub używania w oznaczonym czasie.

Sąd po zapoznaniu się z przesłaną dokumentacją nie miał wątpliwości co do winy. Wydał w trybie nakazowym, następujące wyroki:
Sprawca nr 1 uznany za winnego, kara grzywny w wysokości 500 zł oraz 120 zł opłat dodatkowych,
Sprawca nr 2 uznany za winnego, kara grzywny w wysokości 500 zł oraz 120 zł opłat dodatkowych,
Sprawca nr 3 uznany za winnego, kara grzywny w wysokości 300 zł oraz 100 zł opłat dodatkowych
Wspomniane wyroki są prawomocne.

Udostępnij:
Open chat
Potrzebujesz pomocy?
Jak możemy Ci pomóc?
Skip to content