fbpx

Obowiązki właściciela pojazdu. Dwie historie z wokandy.

Dwóch mężczyzn, w różnym okresie nie wywiązało się ze swojego obowiązku, nie wskazując, komu powierzyli swoje pojazdy do kierowania lub posiadania.
image_pdfimage_print

Każdy właściciel pojazdu wie, że ma szereg obowiązków wynikający z tego faktu. Skupimy się na jednym z nich, ważnych z uwagi na bezpieczeństwo i porządek w ruchu drogowym.
To konieczność wskazania na żądanie uprawnionego organu, komu powierzył pojazd do kierowania lub posiadania w oznaczonym miejscu i czasie.
Pod koniec ubiegłego roku do Sądu Rejonowego w Gliwicach wpłynęły przygotowane przez nas wnioski o ukaranie dwóch właścicieli pojazdów, którzy nie wywiązali się ze wskazanego wyżej obowiązku.

Dwóch mężczyzn, w różnym okresie nie wywiązało się ze swojego obowiązku, nie wskazując, komu powierzyli swoje pojazdy do kierowania lub posiadania.
Do Sądu trafiły dwa wnioski o ukaranie.

Sąd uznał, że przedstawione przez nas dowody nie budzą wątpliwości i uznał obu obwinionych,  w postępowaniach nakazowych, za winnych zarzucanych im czynów.
Każdy z obwinionych został ukarany grzywną w wysokości 800 zł i zobowiązany do poniesienia kosztów w wysokości – 150 zł łącznie.

Przypominamy!

Uprawnienia straży miejskiej, w powyższym zakresie wynikają z art. 129 b ustawy prawo o ruchu drogowym:


Art.  129b. 

1.  Kontrola ruchu drogowego w gminach lub miastach, które utworzyły straż gminną (miejską) może być wykonywana przez strażników gminnych (miejskich).
(…)
3.  W ramach wykonywania kontroli ruchu drogowego w zakresie, o którym mowa w ust. 2, strażnicy gminni (miejscy) są upoważnieni do:
2)  sprawdzania dokumentów, o których mowa w art. 38, oraz weryfikacji danych o:
a)  pojeździe, w tym danych o dokumentach pojazdu, w centralnej ewidencji pojazdów,
(…)
7)  żądania od właściciela lub posiadacza pojazdu wskazania komu powierzył pojazd do kierowania lub używania w oznaczonym czasie;
(…)

Art. 96. Kodeksu wykroczeń

§ 3.  Tej samej karze podlega, kto wbrew obowiązkowi nie wskaże na żądanie uprawnionego organu, komu powierzył pojazd do kierowania lub używania w oznaczonym czasie.

Poniżej skany wyroków Sądu

Udostępnij:
Open chat
Potrzebujesz pomocy?
Jak możemy Ci pomóc?
Skip to content