fbpx
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pomocy administracyjnej w wymiarze ½ etatu w Straży Miejskiej w Gliwicach

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pomocy administracyjnej w wymiarze ½ etatu w Straży Miejskiej w Gliwicach

SM-OF.110.7.2024

Straż Miejska w Gliwicach


44-121 Gliwice ul. Bolesława Śmiałego 2ADołącz do nas jako:


STANOWISKO POMOCY ADMINISTRACYJNEJ

1 Liczba stanowisk
1/2 Wymiar etetu
nabór w toku Status

Gliwice ul. Bolesława Śmiałego 2A Miejsce pracy
24 maja 2024 r. Ważne do
Czym będziesz się zajmować

Osoba na tym stanowisku zajmuje się:

 • Przygotowywaniem korespondencji do wysyłki i doręczenia,
 • Prowadzeniem ewidencji korespondencji przeznaczonej do doręczenia,
 • Doręczaniem korespondencji adresatom z terenu gminy Gliwice – przesyłek zwykłych, poleconych, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru,
 • Przygotowywaniem dokumentów do archiwizacji,
 • Wydawaniem i przyjmowaniem oraz prowadzeniem ewidencji bloczków mandatów karnych,
 • Przygotowywaniem projektów wezwań do właścicieli pojazdów, świadków oraz osób, co do których istnieje uzasadniona podstawa do sporządzenia przeciwko niej wniosku o ukaranie,
 • Przygotowywaniem kart MRD-5 celem przekazania ich Komendę Miejską Policji w Gliwicach.
 • Kogo poszukujemy

  Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne):

 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe) :

 • znajomość przepisów w zakresie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego – rozdział dotyczący doręczeń,
 • prawo jazdy kat. B,
 • dobra znajomość topografii miasta Gliwice,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku
 • dyspozycyjność,
 • Co oferujemy
 • możliwość korzystania z siłowni umieszczonej w budynku straży,
 • możliwość zwiększania kompetencji miękkich i twardych,
 • korzystanie z kasy zapomogowo-pożyczkowej,
 • korzystanie z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
 • Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych

  Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Straży Miejskiej w Gliwicach w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wyniósł: 1,00%.

  Warunki pracy
 • praca przy zmiennych warunkach atmosferycznych,
 • miejsce pracy: Miasto Gliwice,
 • pierwsza umowa o pracę na czas określony
 • Dodatkowe informacje
 • selekcja zostanie przeprowadzona na podstawie rozmów kwalifikacyjnych,
 • pracownik wydziału Organizacyjno-Finansowego będzie się kontaktował w celu przekazania numeru referencyjnego.
 • wykaz numerów referencyjnych ofert kandydatów spełniających wymagania konieczne określone w ogłoszeniu zostanie opublikowana na stronie internetowej www.smgliwice.pl zakładka BIP – NABORY.
 • publikacja numerów referencyjnych nastąpi do 28 maja 2024 r.
 • zatrudnienie nastąpi na stanowisko adekwatne do doświadczenia i kwalifikacji posiadanych przez kandydata wyłonionego do zatrudnienia w wyniku naboru,
 • planowany termin zatrudnienia 2024 r.

 • Twoja aplikacja musi zawierać

  (dokumenty niezbędne)

 • CV
 • Formularz zgłoszeniowy
 • Oświadczenie


 • Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie należy sporządzić w języku polskim w formie umożliwiającej ich odczytanie.
  Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny zostać złożone wraz z tłumaczeniem.  Aplikuj


  lub

  w formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Kandydat na stanowisko urzędnicze SM-OF.110.7.2024” na adres:

  Straż Miejska w Gliwicach
  Wydział Organizacyjno-Finansowy
  ul. Bolesława Śmiałego 2a, 44-121 Gliwice

  Zachęcamy do wysyłania dokumentów pocztą elektroniczną na adres:
  nabor@smgliwice.pl

  Dokumenty należy złożyć do:
  24 maja 2024 r.

  W przypadku złożenia dokumentów pocztą elektroniczną
  należy podpisać dokumenty i wykonanie fotokopii.  dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 32 338 19 74
  lub poprzez e-mail: sm@sm.gliwice.eu.


  Udostępnij:
  Open chat
  Potrzebujesz pomocy?
  Jak możemy Ci pomóc?
  Skip to content