fbpx
12 lipca 2022

Operacja "Czyste powietrze"

Działania proekologiczne są dla nas niezmiernie ważne.
image_pdfimage_print

7 kwietnia 2017 r. Sejmik Województwa Śląskiego przyjął Uchwałę nr V/36/1/2017 w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których występuje spalanie paliw.
Uchwała Sejmiku została przyjęta, by zapobiegać negatywnemu oddziaływaniu na zdrowie ludzi i na środowisko instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Aktywnie włączyliśmy się w proces realizacji tych przepisów, rozumiejąc jak ważna, jest ochrona zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego. Informowaliśmy o konieczności wymiany pieców. Wspieraliśmy Mieszkańców w procesie uzyskiwania środków na wymianę nieekologicznych źródeł ciepła. Prowadziliśmy też kontrole mające na celu uzyskanie informacji o tym, jaki jest zasięg problemu.

Teraz przyszedł czas na sprawdzanie, jakie są efekty działania Uchwały „Antysmogowej”.
W okresie  pomiędzy 4 lipca a 10 lipca 2022 r. odwiedziliśmy 133 posesje. Ustaliliśmy, że:

 • 67 właścicieli posesji zakończyło działania związane z wymianą źródła ciepła na posesji,
 • 34 osoby podjęły czynności zmierzające do zmiany źródła ciepła,
 • 23 właścicieli posesji nie podjęło żadnych kroków.

W trzech przypadkach na terenie posesji jest kocioł C.O. z późniejszym terminem wymiany, w jednym – wymiana jest w trakcie realizacji, w pięciu – posesje są niezamieszkane.

Podjęliśmy też 56 kontroli palenisk domowych, których celem było m.in. sprawdzenie, czy nie dochodzi tam do spalania odpadów. Wyniki kontroli wskazały, że poważnie traktujecie problem ekologii. Nie stwierdziliśmy żadnych nieprawidłowości.

Przypominamy:

 1. Dopuszcza się wyłącznie eksploatację instalacji, które spełniają przynajmniej standard emisyjny zgodny z 5 klasą pod względem granicznych wartości emisji zanieczyszczeń normy PN-EN 303-5:2012.
 2. Uchwała wprowadza następujące terminy wymiany źródeł ciepła w instalacjach, które dostarczają ciepło do systemu centralnego ogrzewania lub wydzielają ciepło lub wydzielają ciepło i przenoszą je do innego nośnika:
  1. od 1 stycznia 2022 roku w przypadku instalacji eksploatowanych w okresie powyżej 10 lat od daty ich produkcji lub nieposiadających tabliczki znamionowej,
  2. od 1 stycznia 2024 roku w przypadku instalacji eksploatowanych w okresie od 5 do 10 lat od daty ich produkcji,
  3. od 1 stycznia 2026 roku w przypadku instalacji eksploatowanych w okresie poniżej 5 lat od daty ich produkcji,
  4. od 1 stycznia 2028 roku w przypadku instalacji spełniających wymagania w zakresie emisji zanieczyszczeń określonych dla klasy 3 lub klasy 4 według normy PN-EN 303-5:2012.

Wszystkie ważne informacje dotyczące uchwały „Antysmogowej” Sejmiku Województwa Śląskiego, obowiązków właścicieli posesji, znajdziecie tutaj.

Udostępnij:
Open chat
Potrzebujesz pomocy?
Jak możemy Ci pomóc?
Skip to content