fbpx
14 lipca 2022

Plaża w Czechowicach wolna od dymu tytoniowego

Przypominamy, że zgodnie z Uchwałą nr XXXVII/770/2022 Rady Miasta Gliwice z dnia 9 czerwca 2022 "zabrania się palenia wyrobów tytoniowych, w tym palenia nowatorskich wyrobów tytoniowych, i palenia papierosów elektronicznych na odpowiednio oznakowanym terenie plaży Ośrodka Wypoczynkowego Czechowice" (dzielnica Czechowice, rejon 1).
image_pdfimage_print

Przypominamy, że zgodnie z Uchwałą nr XXXVII/770/2022 Rady Miasta Gliwice z dnia 9 czerwca 2022 “zabrania się palenia wyrobów tytoniowych, w tym palenia nowatorskich wyrobów tytoniowych, i palenia papierosów elektronicznych na odpowiednio oznakowanym terenie plaży Ośrodka Wypoczynkowego Czechowice” (dzielnica Czechowice, rejon 1).

Pamiętajcie!

Art. 13.  Ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.
1. Kto:
1)  wprowadza do obrotu wyroby tytoniowe, papierosy elektroniczne lub pojemniki zapasowe lub nie umieszcza informacji o zakazie ich sprzedaży wbrew przepisom art. 6 ust. 1, 2-5,
2)  będąc właścicielem lub zarządzającym obiektem lub środkiem transportu, wbrew przepisom art. 5 ust. 1a nie umieszcza informacji o zakazie palenia, podlega karze grzywny do 2000 zł.

2. Kto pali wyroby tytoniowe, nowatorskie wyroby tytoniowe lub papierosy elektroniczne wbrew postanowieniom art. 5, podlega karze grzywny do 500 zł.

3. W przypadkach określonych w ust. 1 i 2 orzekanie następuje w trybie przepisów o postępowaniu w sprawach o wykroczenia.

Udostępnij:
Open chat
Potrzebujesz pomocy?
Jak możemy Ci pomóc?
Skip to content