fbpx

Postój na skrzyżowaniu – fakty

Zaciekawił nas wpis na temat naszych działań „Straż miejska w ostatnim czasie bardzo polubiła karanie kierowców za „parkowanie na skrzyżowaniu”
image_pdfimage_print

Zaciekawił nas wpis infogliwice.pl na portalu facebook, na temat naszych działań. „Straż miejska w ostatnim czasie bardzo polubiła karanie kierowców za „parkowanie na skrzyżowaniu” al. Korfantego i Lelewela.” Mamy inne zdanie w tej kwestii i przedstawimy je Wam..

Postój na skrzyżowaniu – fakty, o czym chcemy wam opowiedzieć…

  1. Jakie są zasady?
  2. Co się wydarzyło?
  3. Jak często interweniujemy w związku z postojem na skrzyżowaniu i w odległości mniejszej niż 10 metrów od skrzyżowania?
  4. Ważne, by pamiętać!

Na początek, zasady

Pierwsza – każdy uczestnik ruchu drogowego i inna osoba znajdująca się na drodze powinna zachować ostrożność albo gdy ustawa tego wymaga – szczególną ostrożność, unikać wszelkiego działania, które mogłoby spowodować zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego, ruch ten utrudnić albo w związku z ruchem zakłócić spokój lub porządek publiczny oraz narazić kogokolwiek na szkodę. Przez działanie rozumie się również zaniechanie. Art. 3.1. ustawy prawo o ruchu drogowym

Druga – Uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze mają prawo liczyć, że inni uczestnicy tego ruchu przestrzegają przepisów ruchu drogowego, chyba że okoliczności wskazują na możliwość odmiennego ich zachowania. Art. 4 ustawy prawo o ruchu drogowym

Trzecia – Zabrania się zatrzymania pojazdu:

na przejeździe kolejowym, na przejeździe tramwajowym, na skrzyżowaniu oraz w odległości mniejszej niż 10 m od przejazdu lub skrzyżowania; (podkreślenie własne)

art.49 ust.1. pkt 1 ustawy prawo o ruchu drogowym.

Oczywiście, to nie wszystkie zasady, do których musi stosować się uczestnik ruchu drogowego, ale te, które naszym zdaniem są szczególnie istotne, w tym konkretnym przypadku.

Ważne!

Niestosowanie się do wskazań art. 49 ust.1. pkt 1 ustawy prawo o ruchu drogowym stanowi wykroczenie z art.97 Kodeksu wykroczeń.

Jak łatwo zauważyć – ustawodawca nie wprowadził rozróżnienia rodzaju skrzyżowania, wprowadzając jednolitą zasadą obowiązująca na wszystkich skrzyżowaniach – zakaz zatrzymywania się na skrzyżowaniu i w odległości mniejszej niż 10 metrów od niego.

Co się wydarzyło?

19 marca 2024 r. około 16:55 otrzymaliśmy zgłoszenie o pojazdach stojących na skrzyżowaniu, podjęliśmy interwencję zakończoną dwoma zawiadomieniami o popełnieniu czynu zabronionego. Trwa postępowanie.

Jak często interweniujemy w związku z postojem na skrzyżowaniu i w odległości mniejszej niż 10 metrów od skrzyżowania?

Jak to wygląda  w kontekście skrzyżowania ulicy Korfantego z ul. Lelewela?

W okresie pomiędzy 01.01.2024 a 21.03.2024 r. na Alei Korfantego ujawniliśmy 33 wykroczenia polegające na zatrzymaniu pojazdu na skrzyżowaniu, oraz  w odległości mniejszej niż 10 metrów od skrzyżowania.

W przypadku skrzyżowania Alei Korfantego i ulicy Lelewela było to odpowiednio – 11 wykroczeń.

Zgłoszenia od mieszkańców dotyczące naruszenia zasad zatrzymywania i postoju pojazdów to –  w przypadku Alei Korfantego – 32 zgłoszenia.

Zatem ilość wykrytych wykroczeń, niemal pokrywa się z ilością zgłoszeń od mieszkańców.

To nie wszystko.

W tym samym okresie (01.01.2024 – 21.03.2024 r.), na terenie miasta Gliwice podjęliśmy -262 interwencje związane z wykroczeniem polegającym na zatrzymaniu pojazdu na skrzyżowaniu lub w odległości mniejszej niż 10 metrów od skrzyżowania,

W ciągu ponad 2,5 miesiąca, na skrzyżowaniu Alei Korfantego i ulicy Lelewela, ujawniliśmy łącznie 11 wykroczeń związanych z zatrzymaniem pojazdu na skrzyżowaniu lub w odległości mniejszej niż 10 metrów od tego skrzyżowania.

Wykonujemy swoje obowiązki, kiedy ujawniamy wykroczenie, sprawca musi liczyć się z konsekwencjami prawnymi

Unikamy formułowania opinii, ale stwierdzenie „Straż miejska w ostatnim czasie bardzo polubiła karanie kierowców za „parkowanie na skrzyżowaniu” al. Korfantego i Lelewela” to zdecydowane przesada.

Tym bardziej, że we wspomnianym okresie, na terenie całego miasta podjęliśmy 15627 interwencji.

Zachowania opisane  w powyższym tekście są czynami zabronionymi określanymi jako wykroczenia. Obowiązujące prawo przewiduje konsekwencje za popełnienie wykroczenia. Każdy sprawca czynu zabronionego musi się z nimi liczyć.

Ważne, by pamiętać!

O konsekwencjach prawnych wobec sprawcy czynu zabronionego decyduje strażnik, przeprowadzający interwencje. Mówi o tym art. 33 § 1 Kodeksu wykroczeń, cyt. „Organ orzekający wymierza karę według swojego uznania, w granicach przewidzianych przez ustawę za dane wykroczenie, oceniając stopień społecznej szkodliwości czynu i biorąc pod uwagę cele kary w zakresie społecznego oddziaływania oraz cele zapobiegawcze i wychowawcze, które ma ona osiągnąć w stosunku do ukaranego.

Najprostszym sposobem na uniknięcie kary za popełnione wykroczenie, jest przestrzeganie obowiązującego prawa.

Tego wam wszystkim serdecznie życzymy.

Udostępnij:
Open chat
Potrzebujesz pomocy?
Jak możemy Ci pomóc?
Skip to content