fbpx

Postój na skrzyżowaniu – początek, dużych kłopotów…

W trakcie podjętej przez nas interwencji okazało się, że mężczyzna, nie tylko naruszył zakaz zatrzymywania się na skrzyżowaniu.
image_pdfimage_print

Grafika dekoracyjne

x

Interwencja w Alei W. Korfantego

Nie każdy kierujący, chce pamiętać o powyższym zakazie. Motywy bywają różne i nie będziemy o nich pisać.

8 marca 2023 r. na skrzyżowaniu Al. W. Korfantego i ul. J. Lompy, kierujący pojazdem marki Mercedes zatrzymał swój samochód na skrzyżowaniu. W trakcie podjętej przez nas interwencji okazało się, że mężczyzna, nie tylko naruszył zakaz zatrzymywania się na skrzyżowaniu.

To był początek dużych kłopotów.

Okazało się też, że  poruszał się pojazdem mechanicznym, po drodze publicznej nie mając ważnych uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi.

Tym samym popełnił dwa wykroczenia:

  1. Z art. 97 Kodeksu Wykroczeń: „Uczestnik ruchu lub inna osoba znajdująca się na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, a także właściciel lub posiadacz pojazdu, który wykracza przeciwko innym przepisom ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym lub przepisom wydanym na jej podstawie,

podlega karze grzywny do 3000 złotych albo karze nagany.”

w związku z przytoczonym wyżej art. 49 ust.1. pkt 1 prawa o ruchu drogowym

  • Z art. 94 § 1 Kodeksu Wykroczeń: „Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu prowadzi pojazd mechaniczny, nie mając

do tego uprawnienia,

podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 1500 złotych.”

Sprawa trafiła do Sądu.

x

Czy  wolno zatrzymywać się na skrzyżowaniu?

Nie wolno, zakazy zatrzymywania się i postoju, nie wynikające ze znaków drogowych, określa art. 49 ustawy prawo o ruchu drogowym.

W art. 49 ust 1 pkt 1 przeczytamy: „Zabrania się zatrzymania pojazdu: na przejeździe kolejowym, na przejeździe tramwajowym, na skrzyżowaniu oraz w odległości mniejszej niż 10 m od przejazdu lub skrzyżowania; (podkreślenie własne).

Powyższy zapis wynika z konieczności zapewnienia porządku i bezpieczeństwa w ruchu drogowym i należy się do niego stosować.

x

Jak sytuację ocenił Sąd?

Sąd, po analizie przedstawionych przez nas dowodów w sprawie, nie miał wątpliwości co do winy sprawcy ww. wykroczeń. Wydał w tej sprawie wyrok nakazowy. Wyrok jest prawomocny.

x

Konsekwencje prawne

Sąd, za wykroczenia a z art. 97 Kodeksu Wykroczeń i art. 94 § 1 Kodeksu Wykroczeń ukarał mężczyznę karą grzywny, w wysokości 2000 zł, orzekł też zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 10 miesięcy, oraz obciążył go opłatami dodatkowymi w łącznej sumie 270 zł.

x

Poniżej publikujemy skan Wyroku Sądu w przedmiotowej sprawie.

Udostępnij:
Open chat
Potrzebujesz pomocy?
Jak możemy Ci pomóc?
Skip to content