fbpx

Przepis na środę – art. 143 Kodeksu wykroczeń

image_pdfimage_print

 

Przepis na środę – art. 143 Kodeksu wykroczeń
Wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego są szczególnie uciążliwe. Powodują dyskomfort, ograniczają możliwość korzystania z przestrzeni publicznej i obniżają poczucie porządku publicznego.
Dziś słów kilka o utrudnianiu lub uniemożliwianiu korzystania z urządzeń publicznych, czyli wykroczeniach z art. 143 Kodeksu wykroczeń.

Do zaistnienia wykroczenia może dojść wyłącznie umyślnie, w zamiarze bezpośrednim nacechowanym złośliwością lub swawolą. Zachowanie podlegające karze to utrudnianie lub uniemożliwianie korzystania z urządzeń przeznaczonych do użytku publicznego. Przy czym jedną z postaci ww. wykroczenia może być również uszkodzenie takiego „urządzenia”.

Najpopularniejsze przykłady takich zachowań to uszkadzanie ławek, koszy na śmieci, oświetlenia w parkach. Oczywiście to również, w określonych sytuacjach stanowi niszczenie mienia. Art. 143 kodeksu wykroczeń jest przepisem szczególnym względem art.124 kodeksu wykroczeń (niszczenie mienia).

 

Pamiętajcie (tu szczególnie zwracamy się do ludzi młodych) to, że ławka w parku ma brudne „siedzenie”, nie oznacza, że można siedzieć na jej oparciu, trzymając buty na wspomnianym „siedzeniu”.
Art. 143 KW
Utrudnianie lub uniemożliwianie korzystania z urządzeń publicznych
§ 1
Kto ze złośliwości lub swawoli utrudnia lub uniemożliwia korzystanie z urządzeń przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności uszkadza lub usuwa przyrząd alarmowy, instalację oświetleniową, zegar, automat, telefon, oznaczenie nazwy miejscowości, ulicy, placu lub nieruchomości, urządzenie służące do utrzymania czystości lub ławkę, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.
§ 2
W razie popełnienia wykroczenia można orzec obowiązek zapłaty równowartości wyrządzonej szkody albo obowiązek przywrócenia do stanu poprzedniego.

 

foto: pixabay

Udostępnij:
Open chat
Potrzebujesz pomocy?
Jak możemy Ci pomóc?
Skip to content