fbpx

Pytacie? Odpowiadamy. Opieka nad zwierzętami domowymi

image_pdfimage_print

Opiekowanie się zwierzęciem domowym, to  nie tylko przyjemność to również obowiązki. Zgodnie z obowiązującą od 15 kwietnia 2021 r. Uchwałą Nr XXIV/488/2021 Rady Miasta Gliwice z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gliwice właściciele lub opiekunowie zwierząt domowych są zobowiązani:
1) do sprawowania należytej opieki nad nimi a w szczególności niepozostawiania ich bez nadzoru, na terenach przeznaczonych do wspólnego użytkowania,

2) do niezwłocznego usuwania odchodów i innych zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe, z miejsc przeznaczonych do wspólnego użytkowania. Odchody zwierząt należy umieszczać w przeznaczonych do tego celu pojemnikach, a w przypadku ich braku, w pojemnikach na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.

Kto nie stosuje się do ww. zapisów regulaminu, podlega odpowiedzialności na podstawie art. 10 ust. 2a  Ustawy z dnia 13 września 1996r.  o utrzymaniu porządku i czystości w gminach

Udostępnij:
Open chat
Potrzebujesz pomocy?
Jak możemy Ci pomóc?
Skip to content