fbpx

Skrzyżowanie – przypominamy o definicjach

Częste interwencje wobec osób zatrzymujących swoje pojazdy w miejscach niedozwolonych, motywują nas do przypominania obowiązujących zasad. Dziś o postoju w odległości mniejszej niż 10 metrów od skrzyżowania.
image_pdfimage_print

Częste interwencje wobec osób zatrzymujących swoje pojazdy w miejscach niedozwolonych, motywują nas do przypominania obowiązujących zasad.
Dziś o postoju w odległości mniejszej niż 10 metrów od skrzyżowania.
 

Po pierwsze.

Zgodnie z art. 49. ust 1 pkt 1. Ustawy prawo o ruchu drogowym, cyt. „Zabrania się zatrzymania pojazdu na przejeździe kolejowym, na przejeździe tramwajowym, na skrzyżowaniu oraz w odległości mniejszej niż 10 m od przejazdu lub skrzyżowania.”

Po drugie.

Skrzyżowanie- to część drogi będącą połączeniem dróg albo jezdni jednej drogi w jednym poziomie, z wyjątkiem połączenia drogi o nawierzchni twardej z drogą o nawierzchni gruntowej lub z drogą wewnętrzną;

Po trzecie.

Droga  – oznacza drogę w rozumieniu art. 4 pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1693 i 1768);

Czyli:

Droga – budowla składająca się z części i urządzeń drogi, budowli ziemnych, lub drogowych obiektów inżynierskich, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 7 przepisy techniczno-budowlane ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ‒ Prawo budowlane, stanowiąca całość techniczno-użytkową, usytuowaną w pasie drogowym i przeznaczoną do ruchu lub postoju pojazdów, ruchu pieszych, ruchu osób poruszających się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch, jazdy wierzchem lub pędzenia zwierząt

Dlatego:

Kiedy patrzymy na skrzyżowanie, musimy widzieć połączenie nie tylko jezdni, to zwykle widzą kierujący pojazdami, ale również pozostałych elementów składających się na drogę, czyli:
A) jezdnię,
B) drogę dla pieszych,
opcjonalnie
C) drogę dla pieszych i rowerów,
D) drogę dla rowerów.

Jeżeli zwrócimy uwagę na przytoczone wyżej definicje, jasne będzie dla nas, gdzie kończy się strefa zakazu zatrzymywania się wynikająca z art. 49 ust.1. pkt 1 prawa o ruchu drogowym.

Udostępnij:
Open chat
Potrzebujesz pomocy?
Jak możemy Ci pomóc?
Skip to content