5 stycznia 2023

Sprawca zaśmiecenia ustalony i rozliczony…

Coraz częściej czynności podejmowane w związku ujawnianiem dzikich wysypisk dają efekty. Tak właśnie było na ulicy Kozłowskiej (dzielnica Wojska Polskiego, rejon 5), gdzie znaleźliśmy stertę porzuconych śmieci.

Wczoraj (04.01.2022) ustalony sprawca został zobowiązany do uprzątnięcia śmieci, poniósł też konsekwencje prawne.
 

Przypominamy
Art. 145. § 1. Kodeksu Wykroczeń
Kto zanieczyszcza lub zaśmieca obszar kolejowy lub miejsca dostępne dla publiczności, a w szczególności drogę, ulicę, plac, ogród, trawnik lub zieleniec,
podlega karze grzywny nie niższej niż 500 złotych.

Udostępnij:
Skip to content