fbpx
28 marca 2022

Sprzątajmy po swoich psach

Dzisiaj o sprzątaniu po swoim psie.
image_pdfimage_print

Wiele osób kocha zwierzęta i cieszy się ich obecnością w swoich domach. Pupile to nie tylko radość, ale też obowiązki. Szanujmy się nawzajem i dbajmy o dobro wspólne. Każdy właściciel czworonoga powinien dbać, by zwierzęta nie stanowiły zagrożenia ani uciążliwości dla otoczenia. Niechęć do sprzątania po swoim psie na szczęście powoli ustępuje i staje się raczej normalnym nawykiem świadomego obywatela i człowieka na wysokim poziomie.

Warto przypomnieć tym, którzy tego nawyku nie mają, że za zlekceważenie przepisów właścicielowi grożą konsekwencje przewidziane prawem. Obowiązek ten określony jest w Rozdziale 7 Uchwały nr XXIV/488/2021 Rady Miasta Gliwice z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gliwice.

„Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwościami dla ludzi oraz przed zanieczyszczaniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku
§ 16. 1. Właściciele bądź opiekunowie zwierząt domowych zobowiązani są do:
1) sprawowania należytej opieki nad nimi a w szczególności niepozostawiania ich bez nadzoru, na terenach przeznaczonych do wspólnego użytkowania,
2) niezwłocznego usuwania odchodów i innych zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta
domowe, z miejsc przeznaczonych do wspólnego użytkowania. Odchody zwierząt należy umieszczać w przeznaczonych do tego celu pojemnikach, a w przypadku ich braku, w pojemnikach na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.
2. Dopuszcza się utrzymywanie zwierząt domowych w budynkach wielorodzinnych pod warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa, odpowiedniego poziomu higieny i kontroli nad ograniczeniem populacji”

Te przepisy zostały uchwalone na podstawie Ustawy z dnia 13 września 1996 roku „O utrzymaniu czystości i porządku w gminach”, art. 10 ust. 2a „Karze określonej w ust. 2 podlega także ten, kto nie wykonuje obowiązków określonych w regulaminie.”

Zapytaj nas o akcesoria, które zdecydowanie ułatwią wypełnianie tego niezbyt przyjemnego obowiązku.

 

Udostępnij:
Open chat
Potrzebujesz pomocy?
Jak możemy Ci pomóc?
Skip to content