Usunięty pojazd, co robić

Jak odebrać usunięty pojazd? W przypadku stwierdzenia braku pojazdu w miejscu zaparkowania należy się upewnić, czy pojazd nie został usunięty na parking strzeżony.

Właściciel informację o ewentualnym usunięciu pojazdu otrzyma pod numerem alarmowym Straży Miejskiej 986, który poinformuje Państwa szczegółowo o sposobie odebrania pojazdu.

Usunięcie pojazdu może nastąpić w przypadku zaparkowania auta niezgodnie z określonymi przepisami ustawy prawo o ruchu drogowym.

Kiedy pojazd zostanie usunięty przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej?

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym art. 130a ust. 1 pojazd jest usuwany z drogi na koszt właściciela w przypadku:

 • Pozostawienia pojazdu w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu.
 • Pozostawienia pojazdu nieoznakowanego kartą parkingową, w miejscu przeznaczonym dla pojazdu osoby niepełnosprawnej o obniżonej sprawności ruchowej.

 • Pozostawienia pojazdu w miejscu obowiązywania znaku wskazującego, że zaparkowany pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela.

Natomiast od usunięcia pojazdu odstępuje się, jeżeli przed wydaniem dyspozycji usunięcia pojazdu lub w trakcie usuwania ustaną przyczyny jego usunięcia. Jeżeli wydanie dyspozycji usunięcia pojazdu spowodowało powstanie kosztów, do ich pokrycia jest obowiązany właściciel pojazdu.

Pojazd usunięty z drogi umieszcza się na parkingu strzeżonym do czasu uiszczenia opłaty za jego usunięcie i przechowywanie. Wydanie pojazdu następuje po okazaniu dowodu uiszczenia opłaty.

Opłaty związane z usunięciem oraz przechowywaniem pojazdu ustala stosowna Uchwała Nr XXI/413/2020 Rady Miasta Gliwice z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie ustalenia opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym.

https://bip.gliwice.eu/pub/uchwaly/13223.pdf

Co należy zrobić, gdy pojazd został usunięty?

Informację o usunięciu z drogi pojazdu właściciel pojazdu uzyska dzwoniąc do dyżurnego Policji pod numer 997, lub do dyżurnego Straży Miejskiej pod numer 986.
Z chwilą uzyskania informacji, że pojazd został usunięty w wyniku wydania dyspozycji przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Gliwicach należy udać się do siedziby przy ul. Bolesława Śmiałego 2a, w godzinach od 7:00 do 22:00.
Kierowca musi posiadać przy sobie:
– prawo jazdy
– dowód rejestracyjny usuniętego pojazdu.

W jednostce strażnik miejski podejmuje czynności służbowe związane z wykroczeniem popełnionym przez kierowcę pojazdu oraz wydaje kierowcy „Zezwolenie na odbiór pojazdu z parkingu strzeżonego”, który znajduje się w Gliwicach przy ul. Toruńskiej 8, tel. 32 300-62-92.

UWAGA !!!

Właściciel lub osoba posiadająca prawo do dysponowania pojazdem, chcący odebrać pojazd z parkingu jest zobowiązany uregulować należność za holowanie oraz za czas przechowywania pojazdu na parkingu w kasie Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21 lub wykonując przelew na rachunek bankowy:

BANK MILLENIUM 48 1160 2202 0000 0005 0904 4009

W tytule przelewu wpisujemy: opłata za usuwanie pojazdów z dróg na parking strzeżony oraz przechowanie pojazdu o numerze rejestracyjnym pojazdu ………….. .

Za usunięcie pojazdu z drogi w przypadkach określonych w art. 130a ust. 1-2 ustawy Prawo o ruchu drogowym ustala się opłatę w wysokości brutto:

 • rower lub motorower – 69 zł
 • motocykl – 140 zł
 • pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t – 299 zł
 • pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t – 379 zł
 • pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t – 489 zł
 • pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t – 897 zł

Za przechowywanie na parkingu strzeżonym pojazdu usuniętego z drogi ustala się opłatę za każdą dobę w wysokości brutto:

 • rower lub motorower – 15 zł
 • motocykl – 20 zł
 • pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t – 35 zł
 • pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t – 35 zł
 • pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t – 70 zł
 • pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t – 120 zł

WAŻNE!!!!!

Odbiór pojazdu nastąpi tylko i wyłącznie po okazaniu dowodu wpłaty lub polecenia przelewu oraz zezwolenia na odbiór pojazdu wystawionego przez podmiot, który wydał dyspozycję usunięcia - w tym przypadku przez Straż Miejską w Gliwicach
Skip to content