Usunięty pojazd, co robić?

Jak odebrać usunięty pojazd? W przypadku stwierdzenia braku pojazdu w miejscu zaparkowania należy się upewnić, czy pojazd nie został usunięty na parking strzeżony.

UWAGA!

AKTUALIZACJA STAWEK ZA USUNIĘCIE POJAZDU OD DNIA 01.04.2023 r.
AKTUALIZACJA STAWEK ZA PRZECHOWYWANIE POJAZDU NA PARKINGU STRZEŻONYM OD DNIA 01.03.2023 r.

Właściciel informację o ewentualnym usunięciu pojazdu otrzyma pod numerem alarmowym Straży Miejskiej 986. Funkcjonariusz dyżurny poinformuje Państwa szczegółowo o sposobie odebrania pojazdu.

Usunięcie pojazdu może nastąpić w przypadku zaparkowania auta niezgodnie z określonymi przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Kiedy pojazd zostanie usunięty przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej?

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym art. 130a ust. 1 pojazd jest usuwany z drogi na koszt właściciela w przypadku:

 • Pozostawienia pojazdu w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu.
 • Pozostawienia pojazdu nieoznakowanego kartą parkingową, w miejscu przeznaczonym dla pojazdu osoby niepełnosprawnej o obniżonej sprawności ruchowej.

 • Pozostawienia pojazdu w miejscu obowiązywania znaku wskazującego, że zaparkowany pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela.

Natomiast od usunięcia pojazdu odstępuje się, jeżeli przed wydaniem dyspozycji usunięcia pojazdu lub w trakcie usuwania ustaną przyczyny jego usunięcia. Jeżeli wydanie dyspozycji usunięcia pojazdu spowodowało powstanie kosztów, do ich pokrycia jest obowiązany właściciel pojazdu.

Pojazd usunięty z drogi umieszcza się na parkingu strzeżonym do czasu uiszczenia opłaty za jego usunięcie i przechowywanie. Wydanie pojazdu następuje po okazaniu dowodu uiszczenia opłaty.

Opłaty związane z usunięciem oraz przechowywaniem pojazdu ustala stosowna Uchwała Rady Miasta Gliwice XLV/922/2023 z dnia 16 marca 2023 r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym.

Co należy zrobić, gdy pojazd został usunięty?

Informację o usunięciu z drogi pojazdu właściciel pojazdu uzyska, dzwoniąc do dyżurnego Policji pod numer 997 lub do dyżurnego Straży Miejskiej pod numer 986.
Z chwilą uzyskania informacji, że pojazd został usunięty, w wyniku wydania dyspozycji przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Gliwicach należy udać się do siedziby przy ul. Bolesława Śmiałego 2 b, w godzinach od 9:00 do 19:00 (przerwa 13:00-15:00).
Kierowca musi posiadać przy sobie:
– prawo jazdy
– dowód rejestracyjny usuniętego pojazdu.

W jednostce strażnik miejski podejmuje czynności służbowe związane z wykroczeniem popełnionym przez kierowcę pojazdu oraz wydaje kierowcy „Zezwolenie na odbiór pojazdu z parkingu strzeżonego”.
Parking znajduje się w Gliwicach przy ul. Toruńskiej 8, tel. 32 300-62-92.

Za usunięcie pojazdu z drogi w przypadkach określonych w art. 130 a ust. 1-2 ustawy Prawo o ruchu drogowym ustala się opłatę w wysokości brutto:

 • rower lub motorower – 95 zł
 • motocykl – 199 zł
 • pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t – 459 zł
 • pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t – 499 zł
 • pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t – 799 zł
 • pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t – 999 zł
 • pojazd przewożący materiały niebezpieczne – 1000 zł
 • hulajnoga elektryczna lub urządzenie transportu osobistego – 75 zł

W przypadku odstąpienia opłata wynosi 30% tej kwoty tj. w przypadku pojazdu o masie całkowitej do 3,5 t – 137,7 zł

Za przechowywanie na parkingu strzeżonym pojazdu usuniętego do dnia 01.03.2023 r. z drogi ustala się opłatę za każdą dobę w wysokości brutto :

 • rower lub motorower – 22 zł
 • motocykl – 30 zł
 • pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t – 46 zł
 • pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t – 46 zł
 • pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t – 80 zł
 • pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t – 150 zł
 • pojazd przewożący materiały niebezpieczne – 252 zł
 • hulajnoga elektryczna lub urządzenie transportu osobistego – 22 zł

Odbiór pojazdu nastąpi tylko i wyłącznie po okazaniu zezwolenia na odbiór pojazdu wystawionego przez podmiot, który wydał dyspozycję usunięcia – w tym przypadku przez Straż Miejską w Gliwicach.

Udostępnij:
Skip to content