fbpx

Zgłoszenie wykroczenia, część 3 - prawa i obowiązki świadka

image_pdfimage_print

Zgłoszenie zawiadomienia o wykroczeniu to początek drogi, którą należy pokonać. Zgłaszający zostanie wezwany na przesłuchanie w charakterze świadka. Przed rozpoczęciem przesłuchania otrzyma pisemną informację o prawach i obowiązkach świadka.

Jakie są obowiązki świadka?
Świadek ma obowiązek stawienia się na wezwanie w wyznaczonym miejscu i czasie oraz złożenia zeznań (podstawa prawna to art. 41 § 1 kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia w związku z art. 177 kodeksu postępowania karnego). Świadek ma też obowiązek (jeżeli to konieczne) poddania się oględzinom i badaniom lekarskim (podstawa prawna to art. 41 § 1 kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia w związku z art. 119 kodeksu postępowania karnego).

Jakie są prawa świadka?

Świadek ma prawo do:
– odmowy składania zeznań, gdy oskarżony jest osobą dla niego najbliższą (art. 41 § 1 kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia w związku art. 182 kodeksu postępowania karnego)
–  uchylenia się od odpowiedzi na pytania, jeżeli udzielenie odpowiedzi mogłoby narazić jego lub osobę najbliższą na odpowiedzialność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe (art. 41 § 1 kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia w związku art. 183 § 1 kodeksu postępowania karnego)
– wniesienia o zwolnienie od złożenia zeznań lub odpowiedzi na pytanie, gdy pozostaje w szczególnie bliskim stosunku osobistym z oskarżonym (art. 41 § 1 kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia w związku z art. 185 kodeksu postępowania karnego)
– swobody wypowiedzi (art. 39 § 2 kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia w związku z art. 171 kodeksu postępowania karnego)

Zapoznanie się  z wiedzą przedstawioną w cyklu „Zgłoszenie wykroczenia, jak to zrobić” pozwoli Państwu na szybkie i sprawne załatwienie tego rodzaju spraw.

Udostępnij:
Open chat
Potrzebujesz pomocy?
Jak możemy Ci pomóc?
Skip to content