fbpx
13 lipca 2021

Zgłoszenie wykroczenia, jak to zrobić - część 1

Każdy ma prawo powiadomić odpowiednią instytucję o zauważeniu sytuacji, która może spełniać przesłanki czynu zabronionego – wykroczenia lub przestępstwa. Ponieważ jednym z zadań Straży Miejskiej jest ściganie sprawców wykroczeń, skupimy się na tej właśnie kwestii.
image_pdfimage_print

Jak prawidłowo złożyć zawiadomienie o wykroczeniu.

Co do sposobu złożenia zawiadomienia – istnieją cztery możliwości: można to zrobić osobiście, telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej, można to też zrobić za pomocą platformy e-PUAP.

Aby zawiadomienie stanowiło podstawę do wszczęcia czynności wyjaśniających, muszą znaleźć się przede wszystkim informacje dotyczące: imienia i nazwiska zgłaszającego, danych kontaktowych. Zgłoszenie anonimowe powoduje konieczność jego sprawdzenia. W przypadku potwierdzenia treści zgłoszenia, dalsze czynności są podejmowane, w przypadku braku – zakończone.

Przykładem, może być anonimowe zawiadomienie o postoju pojazdu w miejscu zabronionym. Strażnicy przyjeżdżają na miejsce zdarzenia, gdzie nie ma już samochodu wymienionego w zgłoszeniu. Sprawa pozostaje bez dalszego ciągu, ponieważ brak świadka wyklucza możliwość prowadzenia czynności.

Najważniejszym elementem, jaki powinien znaleźć się w zawiadomieniu o wykroczeniu, jest opis zdarzenia, który powinien zawierać odpowiedzi na pytania: co, gdzie, kiedy, kto, co się wydarzyło?

W praktyce mogłoby to wyglądać następująco:

„Nieprawidłowe parkowanie. Ulica Krótka w Gliwicach, 16 czerwca 2021 r. około godziny 9:00 kierowca (kierujący) samochodem BMW XX 0000 stanął za znakiem „koniec miejsc postojowych”, po czym udał się w dół ul. Krótkiej, chcę być świadkiem / nie chcę być świadkiem”.

Dobrze jest, jeżeli do zgłoszenia dołączona jest dokumentacja zdjęciowa. Przy czym należy pamiętać, żeby zdjęć nie wklejać do treści zawiadomienia (e-mail) a dołączyć do niego jako załączniki. Zdjęcia powinny być w możliwie dużej rozdzielczości i tak wykonane by widać było np. numery rejestracyjne pojazdu i możliwe do uchwycenia szczegóły miejsca, gdzie się znajdował (np. znak, do którego nie zastosował się kierujący). Zdjęcia nie mogą też nosić żadnych śladów manipulacji, przerabiania ani innych czynności fałszujących prawdziwy obraz zdarzenia.

Za tydzień kolejny tekst – dlaczego preferowany jest kontakt osobisty, przy zgłaszaniu wykroczeń.

Udostępnij:
Open chat
Potrzebujesz pomocy?
Jak możemy Ci pomóc?
Skip to content