fbpx

Zima, przypominamy o obowiązkach właścicieli posesji

image_pdfimage_print

Zima zaatakowała, w ostatnich dniach podejmowaliśmy interwencje w wielu częściach miasta, choćby przy ulicy Bytomskiej (dzielnica Śródmieście, rejon 6) czy przy ulicy Zimnej Wody (dzielnica Politechnika, rejon 3).
Nadchodzi zima, opady śniegu, odwilże, oblodzenia i inne zjawiska.

Jak co roku powstaje pytanie, czy właściciele posesji pamiętają o swoich obowiązkach podczas tej pory roku?

Przypominamy o zimowych obowiązkach właścicieli posesji.

Właściciel nieruchomości ma obowiązek uprzątnąć błoto, śnieg, lód z chodników położonych wzdłuż nieruchomości.

Czym jest taki chodnik w rozumieniu przepisów prawa? To wydzielona część drogi publicznej służąca do ruchu pieszych położona bezpośrednio przy granicy nieruchomości. (art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach)
Istnieje wyjątek od powyższej reguły.

To sytuacja, w której na chodniku, dopuszczony jest płatny postój lub parkowanie pojazdów, wtedy obowiązek usuwania błota, śniegu i lodu z chodnika spoczywa na administratorze drogi.
Wyżej wymienione obowiązki wynikają z art. 5 ust. 1 pkt 4 Ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.

Przypominamy o obowiązku usuwania sopli oraz śniegu z dachów.

„Jeden metr sześcienny puchu śniegowego może ważyć około 200 kg, śniegu mokrego 700-800 kg, a lodu nawet 900 kg. Mokry śnieg jest cięższy od białego puchu.” (źródło)
Dlaczego o tym piszemy?

Zimy ostatnio były niezbyt agresywne, ale… wszystko może się zmienić z dnia na dzień i wtedy śnieg zalegający na dachu może być przyczyną tragedii. Równie niebezpieczne są nawisy śniegowe i sople zwisające z dachu przy okazji odwilży. Trzeba je usuwać na bieżąco, by nie stanowiły zagrożenia dla ludzi, zwierząt, mienia.

Kilka słów na temat obowiązujących przepisów.

Miejsce, w którym znajdują się nawisy śniegowe, lód itp. to miejsce niebezpieczne dla osób postronnych. Na przykład, kiedy sople zwisają z dachu budynku znajdującego się bezpośrednio przy chodniku. Zatem obowiązek ich usunięcia, a ściślej usunięcia zagrożenia będzie wynikał z  art. 72 Kodeksu wykroczeń.

Art. 72. “Kto wbrew swemu obowiązkowi nie dokonuje odpowiedniego zabezpieczenia miejsca niebezpiecznego dla życia lub zdrowia człowieka, podlega karze aresztu albo grzywny.”


Warto pamiętać na kim spoczywa obowiązek. To właściciel, administrator (zarządca wspólnoty), użytkownik posesji lub osoba przez nich wyraźnie wyznaczona. Jeżeli mieszkamy w budynku wielorodzinnym, trzeba wiedzieć do kogo zgłaszać kwestie zagrożenia spowodowanego przez sople, śnieg na dach czy też nawisy śnieżne.

Sprawę reguluje również Rozporządzenie nr 12/09 Wojewody Śląskiego w sprawie obowiązku usuwania śniegu i lodu z obiektów budowlanych, które w paragrafie pierwszym wskazuje:

1. Zobowiązuje się właścicieli, zarządców i administratorów budynków do monitorowania pokrywy śnieżnej lub lodowej zalegającej na dachach, stropodachach, tarasach użytkowych, balkonach i tym podobnych elementach mających znaczenie z punktu widzenia bezpieczeństwa użytkowania.

2. W przypadku wystąpienia znacznych nagromadzeń śniegu lub lodu, sopli lodowych i nawisów mogących stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi lub mienia, a także stateczności konstrukcji, odpowiedzialny za stan techniczny obiektu zobowiązany jest podjąć niezwłoczne działania zmierzające wprost do usunięcia stwierdzonego stanu zagrożenia.”

Zwracamy też uwagę na paragraf 5 ww. Rozporządzenia:

paragraf 5 “Kontrolę przestrzegania przepisów niniejszego rozporządzenia powierza się Policji, Państwowej Straży pożarnej, straży miejskiej i nadzorowi budowlanemu.”

Nie wolno być obojętnym, jeżeli widzicie zagrożenie, dajcie nam znać, my z pewnością zareagujemy.

Udostępnij:
Open chat
Potrzebujesz pomocy?
Jak możemy Ci pomóc?
Skip to content