Ustawa:

 
Rozporządzenie:

12. Z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie szkolenia podstawowego strażników gminnych (miejskich).

13. Z dnia 21 grudnia 2009 r. W sprawie trybu sprawowania nadzoru nad działalnością straży gminnych (miejskich).

14. Z dnia 30 maja 2014 r. W sprawie warunków przydziału, przechowywania i ewidencjonowania broni palnej i amunicji przez straże gminne (miejskie).

15. Z dnia 11 czerwca 2014 r. W sprawie sposobu przechowywania i ewidencjonowania środków przymusu bezpośredniego przez strażników gminnych (miejskich).

16. Z dnia 12 listopada 2009 r. W sprawie zakresu i sposobu prowadzenia przez straże gminne (miejskie) ewidencji etatów, wyposażenia oraz wyników działań straży.

17. Z dnia 18 grudnia 1998 r. W sprawie określenia szczegółowych zasad współpracy specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych z Policją, jednostkami ochrony przeciwpożarowej, obrony cywilnej i strażami gminnymi (miejskimi).

18. Z dnia 25 kwietnia 2012 r. W sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego.

 

Uchwały:
 
 
 
 
 

Oznakuj swój rower

Mistrzowie parkowania

Akcja zima

Nie pal liści!

Psia akcja

Śmieci

Strefa wolna od dymu

Gorąca pułapka

Straż Miejska w Gliwicach
ul. Bolesława Śmiałego 2A
44-121 Gliwice
Telefon: (32) 231-69-55, Fax: (32) 338-19-80
NIP: 631-22-56-965 REGON: 276706186
 

Wykorzystywanie plików COOKIE - więcej informacji...