fbpx
22 czerwca 2023

Alkohol - problem nie tylko wśród dorosłych.

Spożywanie alkoholu przez nieletnich to problem, który wciąż pozostaje aktualny.
image_pdfimage_print

We wtorek podczas kontroli osób spożywających alkohol w miejscu publicznym na ulicy Okopowej  (dzielnica Śródmieście, rejon 6) okazało się, że są to osoby nieletnie.

Spożywanie alkoholu przez nieletnich jest nie tylko nielegalne, ale również bardzo niebezpieczne. Alkohol szkodzi rozwijającemu się organizmowi dziecka i prowadzi do wielu negatywnych skutków, takich jak zaburzenia układu nerwowego, trudności w nauce i pamięci oraz problemy emocjonalne. Dodatkowo zwiększa ryzyko negatywnych skutków, takich jak złe zachowanie, wypadki czy zagrożenie zdrowia.

Niemniej jednak, aby rozwiązać problem spożywania alkoholu przez nieletnich, potrzebna jest również świadomość i zaangażowanie społeczne. Edukacja oraz świadomość społeczna to kluczowe narzędzia w walce z alkoholizmem wśród dzieci i młodzieży.

Nie przechodźcie obojętnie, kiedy widzicie, że osoby, które wyglądają na nieletnie, spożywają lub kupują alkohol. Zgłaszajcie takie przypadki.  

Ustaliliśmy, kto sprzedał nastolatkom alkohol. Sprzedawca przyznał, że to prawda i liczyć się teraz musi z konsekwencjami swojego zachowania.

Osoba sprzedająca popełniła przestępstwo z art. 43 ust. 1. Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. 1982 nr 35 poz. 230) Kto sprzedaje lub podaje napoje alkoholowe w wypadkach, kiedy jest to zabronione, albo bez wymaganego zezwolenia lub wbrew jego warunkom, podlega grzywnie.

2. Tej samej karze podlega kierownik zakładu handlowego lub gastronomicznego, który nie dopełnia obowiązku nadzoru i przez to dopuszcza do popełnienia w tym zakładzie przestępstwa określonego w ust. 1.

Przypominamy również art. 14 ust. 2a. Zabrania się spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym, z wyjątkiem miejsc przeznaczonych do ich spożycia na miejscu, w punktach sprzedaży tych napojów.

Najważniejszy przepis w tym miejscu to Art. 15. 1. Zabrania się sprzedaży i podawania napojów alkoholowych:
1) osobom, których zachowanie wskazuje, że znajdują się w stanie nietrzeźwości;
2) osobom do lat 18;

3) na kredyt lub pod zastaw.
2. W przypadku wątpliwości co do pełnoletności nabywcy sprzedający lub podający napoje alkoholowe uprawniony jest do żądania okazania dokumentu stwierdzającego wiek nabywcy.

Natomiast Kodeks Karny (Dz.U. 1997 nr 88 poz. 553) Art. 208. mówi: Kto rozpija małoletniego, dostarczając mu napoju alkoholowego, ułatwiając jego spożycie lub nakłaniając go do spożycia takiego napoju, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Dalsze losy osoby sprzedającej alkohol nieletnim leżą w rękach organów ścigania.

Pisaliśmy o tym problemie tutaj i tutaj.

Udostępnij:
Open chat
Potrzebujesz pomocy?
Jak możemy Ci pomóc?
Skip to content