Zgodnie z art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy o strażach gminnych – do zadań straży, należy między innymi czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego – w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym. Zakres kontroli ruchu drogowego i uprawnienia strażnika wyznacza art. 129b p.r.d. W ramach tej kontroli strażnik jest uprawniony do stosowania między innymi tzw. unieruchamiania pojazdu z wykorzystaniem urządzenia służącego do blokowania kół pojazdu (blokady).


Czynność ta ma na celu jedynie uniemożliwienie odjechania kierującemu do czasu ustalenia jego tożsamości oraz przeprowadzenia w niezbędnym zakresie czynności związanych z ujawnionym wykroczeniem.


Strażnik w przypadku zastosowania blokady wypisuje informację dla kierującego (w postaci stosownej informacji) i pozostawia ją w widocznym miejscu.

Oznakuj swój rower

Mistrzowie parkowania

Akcja zima

Nie pal liści!

Psia akcja

Śmieci

Strefa wolna od dymu

Gorąca pułapka

Straż Miejska w Gliwicach
ul. Bolesława Śmiałego 2A
44-121 Gliwice
Telefon: (32) 231-69-55, Fax: (32) 338-19-80
NIP: 631-22-56-965 REGON: 276706186
 

Wykorzystywanie plików COOKIE - więcej informacji...