fbpx

Każdy ma prawo - część 2

image_pdfimage_print

Każdy ma prawo,  na przykład, do odmowy wykonania polecenia uprawnionego organu. Każdy może uznać, że nikt nie będzie mu dyktował co może robić. To prawda, ale należy pamiętać, że to prawda nosząca za sobą konsekwencje.

Dziś kolejna historia, o kumulacji, szczególnej, bo poczwórnej.

Pewien mężczyzna postanowił się napić alkoholu, a ponieważ był zwolennikiem wolności rozumianej dosłownie uznał, że nikt nie będzie mu mówił gdzie może tego alkoholu się napić. To nie wszystko, ponieważ w degustacji przeszkadzała mu maseczka, postanowił ja zdjąć, bo przecież nie sposób pić przez maseczkę a poza tym …
Poza tym postanowił palił tytoń na przystanku komunikacji miejskiej oraz używał słów uznawanych za wulgarne.

Niestety, brak zrozumienia dla swoistego poczucia wolności doprowadził do tego, że mężczyzna stanął przed Sądem za spożywanie alkoholu w miejscu publicznym oraz nieprzestrzeganie trzech kolejnych zasad, które m.in. zabraniają używania w miejscu publicznym słów wulgarnych, zabraniają palenia tytoniu m.in. na przystankach komunikacji miejskiej oraz nakazują zasłanianie ust i nosa w miejscach publicznych (w związku z zagrożeniem Covid-19)

Sąd uznał mężczyznę  za winnego i ukarał go karą jednego miesiąca ograniczenia wolności, polegającej na obowiązku wykonania 40 godzin nieodpłatnej pracy kontrolowanej.

Tyle wyroki Sądu. Oczywiście ukarany może zlekceważyć wyrok, ale konsekwencje naprawdę są bardzo poważne.
Warto zwrócić uwagę, na jeden z elementów wyroku, uznanie przez Sąd, że nakaz zasłaniania ust i nosa obowiązuje, jego złamanie jest wykroczeniem za które można zostać ukaranym.

Zdjęcia przedstawiają skany wyroku Sądu RP w przedmiotowej sprawie.

 

Art. 431 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
1. Kto spożywa napoje alkoholowe wbrew zakazom określonym w art. 14 ust. 1 i 2a-6 albo nabywa lub spożywa napoje alkoholowe w miejscach nielegalnej sprzedaży, albo spożywa napoje alkoholowe przyniesione przez siebie lub inną osobę w miejscach wyznaczonych do ich sprzedaży lub podawania, podlega karze grzywny.
Art.13 ust. 2. Ustawy o ochronie zdrowia przed skutkami palenia tytoniu i używania wyrobów tytoniowych
Kto pali wyroby tytoniowe, nowatorskie wyroby tytoniowe lub papierosy elektroniczne wbrew postanowieniom art. 5,
Art. 116 § 1a. Kodeksu Wykroczeń. Kto nie przestrzega zakazów, nakazów, ograniczeń lub obowiązków określonych w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, podlega karze grzywny albo karze nagany.
Art. 141 Kodeksu Wykroczeń Kto w miejscu publicznym umieszcza nieprzyzwoite ogłoszenie, napis lub rysunek albo używa słów nieprzyzwoitych, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1.500 złotych albo karze nagany.

Udostępnij:
Open chat
Potrzebujesz pomocy?
Jak możemy Ci pomóc?
Skip to content