fbpx
24 kwietnia 2023

Toksyczne ognisko

image_pdfimage_print

Zdrowy rozsądek u niektórych osób bywa zawodny… Oto dwie sytuacje, które to potwierdzają.

Pierwszy bohater, który zwrócił uwagę mieszkańców, rozpalił ognisko w lesie nieopodal ul. Zimowej (dzielnica Żerniki, rejon 2). Na miejscu okazało się, iż sprawca nie tylko pali w lesie ognisko, lecz wypala w nim kable. Oczywiście poniósł on konsekwencje przewidziane prawem za swoje czyny.

Druga sytuacja dotyczyła również rozpalonego ogniska, pozostawionego tym razem bez nadzoru na podwórku (dzielnica Bojków, rejon 4). Zadymione było całe otoczenie, a w ognisku znajdowały się płyty meblowe i lakierowane drewniane elementy. Jakież było zaskoczenie osób, które rozpaliły to feralne ognisko, że na miejsce przyjechała także straż pożarna. Tym razem właściciel posesji ugasił ogień, ale niestety przy okazji poniósł konsekwencje za termiczne przekształcanie odpadów.

Uwaga !!!

Jeśli macie coś do wyrzucenia możecie oddać to bezpłatnie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych a harmonogram wywozu wszystkich odpadów jest dostępny na stronie https://segreguj.gliwice.eu/.
Dziękujemy za czujność i współpracę osób, które nas wezwały. Pamiętajcie, są lepsze sposoby utylizacji odpadów, pisaliśmy już o tym tutaj i tutaj. Ogień to niebezpieczny i szkodliwy wybór także dla waszych finansów.

Art. 191 ustawy o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21), który brzmi: Kto, wbrew przepisowi art. 155, termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów – podlega karze aresztu albo grzywny.

Art. 155. Termiczne przekształcanie odpadów prowadzi się wyłącznie w spalarniach odpadów lub we współspalarniach odpadów, z zastrzeżeniem art. 31.

Art. 31 pkt 7. Dopuszcza się spalanie zgromadzonych pozostałości roślinnych poza instalacjami i urządzeniami, chyba że są one objęte obowiązkiem selektywnego zbierania.

Natomiast UCHWAŁA NR XXIV/488/2021 RADY MIASTA GLIWICE w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gliwice informuje:

§2. 1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości, porządku oraz należytego stanu sanitarno-higienicznego na terenie nieruchomości.
2. Właściciele nieruchomości, oprócz obowiązków określonych w ustawie zobowiązani są do selektywnego zbierania odpadów realizowanego poprzez:
1) indywidualne przydomowe kompostowanie bioodpadów powstających w zabudowie jednorodzinnej, na rodzinnych ogrodach działkowych zrzeszonych w Polskim Związku Działkowców oraz ogrodów działkowych niezrzeszonych – dzierżawionych od gminy lub innych podmiotów, lub zbieranie w przeznaczonych do tego celu pojemnikach lub workach.

Tak więc na terenie miasta Gliwice właściciele nieruchomości zobowiązani są do selektywnego zbierania odpadów NIE DOPUSZCZA SIĘ SPALANIA zgromadzonych pozostałości roślinnych z pielęgnacji waszych pięknych ogrodów.

Udostępnij:
Open chat
Potrzebujesz pomocy?
Jak możemy Ci pomóc?
Skip to content