fbpx
11 sierpnia 2022

Zaparkowali. Odjechali... ale nie sami

Brak spostrzegawczości bywa kosztowny.
image_pdfimage_print

Dwa różne miejsca, 6 sierpnia 2022 r. Plac Inwalidów Wojennych (dzielnica Śródmieście, rejon 6) i 7 sierpnia 2022 r. ul. Asnyka skrzyżowanie z ul. Nową (dzielnica Trynek, rejon 4), dwóch różnych kierujących.

Co ich łączy?

1. Obaj zaparkowali swoje samochody w zabroniony sposób:

    a) pierwszy w miejscu, gdzie jest to zabronione i zagraża bezpieczeństwu ruchu,

    b) drugi z nich bezprawnie zajął miejsce wyznaczone dla osoby niepełnosprawnej.
2. Obydwa samochody, na podstawie art. 130a prawa o ruchu drogowym zostały usunięte z drogi na koszt właścicieli.
3. Obaj kierujący ponieśli konsekwencje prawne swojego zachowania.

Przypominamy!

Art. 5. Prawa o ruchu drogowym

1. Uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze są obowiązani stosować się do poleceń i sygnałów dawanych przez osoby kierujące ruchem lub uprawnione do jego kontroli, sygnałów świetlnych oraz znaków drogowych, nawet wówczas, gdy z przepisów ustawy wynika inny sposób zachowania niż nakazany przez te osoby, sygnały świetlne lub znaki drogowe.
(podkreślenie własne)

Art. 49.  Prawa o ruchu drogowym

1. Zabrania się zatrzymania pojazdu:
[…]
2) na przejściu dla pieszych, na przejeździe dla rowerzystów oraz w odległości mniejszej niż 10 m przed tym przejściem lub przejazdem; na drodze dwukierunkowej o dwóch pasach ruchu zakaz ten obowiązuje także za tym przejściem lub przejazdem; […]
(podkreślenie własne)

Art. 130a. Prawa o ruchu drogowym

1. Pojazd jest usuwany z drogi na koszt właściciela w przypadku:
1) pozostawienia pojazdu w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu;

[…]

4) pozostawienia pojazdu nieoznakowanego kartą parkingową, w miejscu
przeznaczonym dla pojazdu kierowanego przez osoby wymienione w art. 8 ust. 1 i 2

Udostępnij:
Open chat
Potrzebujesz pomocy?
Jak możemy Ci pomóc?
Skip to content