Jeżeli jesteś świadkiem popełnionego wykroczenia, widzisz nieprawidłowości lub coś Cię niepokoi, zadzwoń pod niżej wymienione numery, zgłoś zdarzenie e-mailem lub skorzystaj z poniżeszgo formularza on-line.


                                        986 - bezpłatny numer alarmowy
                                         (32) - 231-69-55
 
          sms gluchoniemi

 609-521-986 - numer alarmowy

dla osób głuchoniemych

 

Pamiętaj, iż zgłaszanie nieprawdziwej interwencji grozi sankcjami prawnymi przewidzianymi w Kodeksie wykroczeń:

Art. 66. § 1. Kto ze złośliwości lub swawoli, chcąc wywołać niepotrzebną czynność fałszywym alarmem, informacją lub innym sposobem, wprowadza w błąd instytucję użyteczności publicznej albo inny organ ochrony bezpieczeństwa, porządku publicznego lub zdrowia,podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny do 1 500 złotych.

Art. 66. § 2. Jeżeli wykroczenie spowodowało niepotrzebną czynność, można orzec nawiązkę do wysokości 1 000 złotych.

Oznakuj swój rower

Mistrzowie parkowania

Akcja zima

Nie pal liści!

Psia akcja

Śmieci

Strefa wolna od dymu

Gorąca pułapka

Straż Miejska w Gliwicach
ul. Bolesława Śmiałego 2A
44-121 Gliwice
Telefon: (32) 231-69-55, Fax: (32) 338-19-80
NIP: 631-22-56-965 REGON: 276706186
 

Wykorzystywanie plików COOKIE - więcej informacji...